CROW Academie: vanaf 10 mei weer cursussen op locatie. Lees meer

Een landschap van objecttypebibliotheken en het koppelen van systemen

20-03-2020
Tijdens de sessie op 27 februari stond de vraag centraal: Hoe gebruiken we nu dat landschap van objecttypebibliotheken (OTL) en hoe koppelen we systemen?

In dit blog deel ik de resultaten van en de aanbevelingen uit deze werksessie. Wil je meedenken of ben je benieuwd hoe we hiermee verder gaan? Je leest het onder aan de blog. Veel leesplezier.
Om de vraag een beetje behapbaar te maken hebben we het volgende landschap geschetst:
 

Casus

Deelnemers project:
 • Opdrachtgever: Provincie Noord-Gelderland
 • Opdrachtnemer: Infrabouwers B.V.
Aannames:
 • Je weet op welke manier je de informatie moet uitwisselen
 • Opdrachtgever heeft een eigen OTL met 80% IMBOR en 20% Eigen aanvullingen
 • Opdrachtnemer heeft een eigen OTL
 • Elke softwareleverancier heeft een eigen softwarestructuur, uiteindelijk moeten de areaalgegevens in de systemen van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer worden ingelezen

 
De opdrachtgever moet zorgen, dat zijn informatievraag aan de aannemer zoveel mogelijk gebruik maakt van IMBOR. En andere nationale bibliotheken natuurlijk, zoals GWSW. Dat maakt de vraag voor de opdrachtnemer herkenbaar. Hiervoor is het volgende proces opgetekend:
 
 
De opdrachtnemer moet tijdens het project meerdere keren areaalgegevens naar opdrachtgever sturen.
 
Conclusies: wie is waarvoor verantwoordelijk?

CROW:
 • Veranderingen IMBOR en over versiewijziging van IMBOR
 • Besluitvorming over wat wel/niet in IMBOR terug komt is verantwoordelijkheid van CROW.
 • CROW moet communiceren over waarvoor IMBOR kan/moet worden gebruikt: het is op dit moment (enkel) geschikt voor beheer/onderhoudsinformatie en niet perse voor plan- ontwerp- of bouw informatie
 • Bepalen wat het detailniveau is van IMBOR (wat zet je er wel en wat zet je er niet in) à 100% nastreven vs. 80% (weten dat je nooit compleet bent).
 • Organiseren van delen van verschillende objecttypebibliotheken – bijvoorbeeld door publicatie bij CROW, zodat partijen elkaars kennis kunnen hergebruiken.
 
Opdrachtgever:
 • Terugkoppeling van gebruik IMBOR: hoe vaak wordt een type/eigenschap toegepast?
 • Gegevens delen met CROW over gebruik van objecttypebibliotheken met IMBOR of andere data van CROW
 • Communicatie over versiewijziging van IMBOR en implementatie binnen project (richting opdrachtnemer en stakeholders) is verantwoordelijkheid opdrachtgever
 • Beheerorganisatie zorgt voor OTL, bij voorkeur een informatie-afdeling die het hele informatielandschap van de organisatie verzorgt. Beheerorganisatie (OG) is interne opdrachtgever. Risico; beheerders weten minder goed welke info er over 50 jaar moet worden toegevoegd
 • Projectafdeling Ontwerp,Realisatie en Beheer dragen zorg voor juiste OTL in overleg met de informatieafdeling  (dit moet een interne discussie zijn bij OG = verantwoordelijkheid)
 • Eén OTL per opdrachtgever à geen onderscheid tussen afdelingen.
Opdrachtnemer:
 • Terugkoppeling van gebruik IMBOR: hoe vaak wordt een type/eigenschap toegepast?
 • Gegevens delen met CROW over gebruik van objecttypebibliotheken in combinatie met IMBOR of andere data van CROW
Openstaande vragen
 • Welke use case zijn van belang bij IMBOR (renovatie, constructie) Dit aangeven per gebruik/proces. à op basis daarvan bepalen of en op welke manier je gebruik maakt van IMBOR
 • Informatiemodel per fase/levensfase benodigd, IMBOR is maar voor een gedeelte
 • Beredeneer vanuit levencyclus van een object
 • Archiefdata vs. Database data. à Wat is wat en bij welke informatiebehoefte hoort het?
 • De deelnemers vragen zich af of CB-NL nog steeds de rol gaat spelen van nationale vertaler om objecttypebibliotheken aan elkaar te linken?
Heb jij aanvullingen bij het koppelen van systemen of denk je graag mee over de verdere uitwerking? Neem contact met me op: elisabeth.kloren@crow.nl óf meld je aan voor de eindbijeenkomst van het traject op 26 maart 2020.
 

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht
Abonneer
 Security code
Scroll naar boven