Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Samen bouwen aan kennis over wegbermen

02-03-2017
Wegbermen vormen een belangrijk onderdeel van de weg. De berm draagt bij aan de verkeersveiligheid, vormt onderdeel van het landschap, is een middel voor waterberging en helpt bij het tegengaan van milieuvervuiling. 

Olga van de Veer, assetbeheerder "Groen langs wegen" bij Provincie Gelderland, en Martijn Guichelaar, adviseur beheer en onderhoud bij Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard, zijn bij het project ‘Kennismodule Wegbermen’ van CROW betrokken. Zij bloggen over de situatie in hun regio, en hun ervaringen en verwachtingen bij de ontwikkeling van de digitale tool.


Eigen inrichting en herkenbaarheid

“Gelderland is een provincie met zeer verschillende landschappen, zoals de Veluwe met veel bos en heideterreinen, de Betuwe met een rivierenlandschap en de mooie lanen in de Achterhoek”, vertelt Olga. “Die verschillende landschappen vragen om een eigen inrichting en een eigen beheer van de berm die bij het landschap past. Daarnaast willen we graag een stuk herkenbaarheid van onze wegen realiseren door de hele provincie heen.” 
 

Verbinding tussen disciplines

In de provincie zijn veel wilde dieren die in de bermen komen. Olga: “Sommige dieren willen we stimuleren, anderen juist ontmoedigen. Denk aan wilde zwijnen die de bermen omwoelen of bijen en vlinders die we juist graag wél in de bermen willen hebben. Door bijvoorbeeld beplanting, faunavoorzieningen, ‘zwijnverdwijnblokken’ en het wel of niet plaatsen van verlichting proberen we een zo goed, mooi en duurzaam mogelijke oplossing te verzinnen. Dit vraagt wel dat de verschillende disciplines elkaar opzoeken. Ook om te zorgen dat wát we in de berm doen ook te onderhouden is. Hieraan hoop ik dat de kennismodule gaat bijdragen.”
 

Verbetering verkeersveiligheid

In West-Nederland voeren vijf Waterschappen het beheer van de wegbermen uit, bij voornamelijk erftoegangswegen en een flink aantal fietspaden. Martijn: “Bij het Hoogheemraadschap van Schieland en de  Krimpenerwaard zijn de wegen te typeren als smalle polderwegen in een authentiek veenweide landschap.  Denk hierbij aan lintbebouwing met oude boerderijen, knotwilgen, veel watergangen en kronkelende wegen. ”Door de smalle wegen, zetting van het gebied en de toename van verkeer in aantal en grootte neemt de druk op de bermen steeds meer toe. 

“Verbeteren van de verkeersveiligheid blijft een aandachtspunt en vraagt om frequent maaien en draagkrachtige en overrijdbare bermen. Om de toename van het verkeer op te vangen bestaat er vanuit de omgeving (bewoners en weggebruikers) de behoefte om de rijbaan te verbreden en wisselplaatsen aan te leggen.” 
 

Totaaloverzicht van gevolgen en alternatieven 

Door meer aandacht voor natuur en duurzaamheid verlangen recreanten en bewoners een bloemrijke berm. 
Op die manier zijn er nog wel meer ontwikkelingen te noemen die van invloed zijn op de berm. Martijn: “Het geheel aan gevolgen, mogelijke alternatieven en aanpalende aspecten is vaak moeilijk af te meten. De online kennismodule Wegbermen brengt daar verandering in door haar intuïtieve vormgeving en passende links. Voor ontwerpers, beheerders en andere partijen is hiermee gemakkelijk in beeld te krijgen wat de gevolgen zijn van een bepaalde keuze, of er alternatieven zijn en welke aspecten niet over het hoofd gezien moeten worden.”


Mooie en werkbare digitale tool

“Gezien de specifieke kennis van de waterschappen die we graag willen delen met collega overheden en wegbeheerders, werken we graag mee aan producten die CROW ontwikkelt. Vooral aan het einde realiseerde ik me aan wat voor innovatief project ik heb meegewerkt. We begonnen met de gedachte dat er een gedrukt boek zou worden ontwikkeld. Tijdens het proces dat we als werkgroep hebben doorlopen is dit steeds meer omgevormd naar de wens een digitale tool te ontwikkelen. 

Op het eindproduct  (Kennismodule Wegbermen) kan CROW trots zijn. Het kan als basis dienen voor andere producten en kennisbanken. De verwijzingen naar van toepassing zijnde gedeelten uit andere richtlijnen, de puntige teksten en de geraffineerde links maken het tot een mooi en werkbaar product voor iedereen die zich met bermen bezig houdt .”


ir. Olga D. van de Veer 
Assetbeheerder "Groen langs wegen"
Provincie Gelderland

Martijn Guichelaar 
Adviseur beheer en onderhoud
Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard
 

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht
Abonneer
 Security code
Scroll naar boven