Trossen los voor de UAVgc

13-06-2017

Rijkswaterstaat (RWS) werkt hard aan de voorbereidingen om via het Vlootvervangingsprogramma Rijksrederij haar verouderde betonningsvaartuigen te vervangen door breed inzetbare Multi Purpose Vessels. De aankoop van deze MPV’s willen zij in de markt zetten met een UAVgc contract. Zij klopten bij CROW aan om bijgepraat te worden over deze contractvorm. 

Het onderdeel PPO (Programma’s, Projecten en Onderhoud) en de Rijksrederij van Rijkswaterstaat werken momenteel aan het vernieuwen van hun vloot. De Rijksrederij wil in de toekomst multifunctionele schepen, die voor meerdere klanten en taken inzetbaar zijn, beschikbaar stellen. De Rijksrederij heeft daartoe een nieuw type schip, de zogenaamde  Multi Purpose Vessel (MPV), toegevoegd aan haar vloot. Bij het vernieuwen van de vloot is een multidisciplinair team betrokken bestaande uit o.a. maritiem ingenieurs, systems engineers, juristen en inkoopadviseurs bij betrokken.

CROW trainde hen op het gebied van UAVgc. Marcel Jansen, contractmanager Vlootvervangingsprogramma (Inkoop- en Contractmanagement Zee en Delta) en Geke de Wit, senior Adviseur Omgeving Rijksrederij (Cluster Rijksrederij Projecten) vertellen over dit bijzondere project.

Het project dat jullie gestart zijn is behoorlijk complex, kunnen jullie daar wat meer over vertellen?

De complexiteit zit hem in het geïntegreerd aanbrengen van de diverse functionaliteiten zoals markeren, meten, en visserijonderzoek op een schip.

Om een goede aansluiting met de markt te krijgen is er eerst een uitgebreide verkenning gedaan in zowel Nederland als in het buitenland. Met de geselecteerde inschrijvers wordt een concurrentie gerichte dialoog gevolgd voor de diverse MPV-projecten.

Hoe worden contracten in de maritieme sector normaliter in de markt gezet?

Normaliter worden contracten in de maritieme sector met name door  particuliere aanbesteders gesloten door één op één contacten tussen klant en werf.

Anders dan in de GWW-sector is RWS in de maritieme sector geen bekende opdrachtgever. Ook de wijze waarop Rijkswaterstaat opdrachten in de markt zet is in deze sector nauwelijks bekend. Het is dan ook niet vanzelfsprekend dat, als wij voor de aanbesteding van een opdracht een aankondiging op TenderNed publiceren, de marktpartijen deze wel weten te vinden. Daarom benaderen wij de markt actief waarbij wij zoveel mogelijk partijen trachten te interesseren voor onze opdrachten.

Partijen in de maritieme sector zijn veelal onbekend met de procedures voor Europese aanbestedingen. Daarom informeren wij deze marktpartijen uitgebreid over hoe een aanbestedingsprocedure in zijn werkt gaat, wat van hen wordt verwacht. We geven ze tips over wat zij wel en vooral niet moeten doen in een aanbestedingsprocedure. Hiermee proberen wij de kans op een succesvolle inschrijving voor de partijen zo groot mogelijk te maken, waar Rijkswaterstaat eveneens bij gebaat is.   

We besteden veel aandacht aan samen met elkaar optrekken in zowel de verkenningsfase als in de aanbestedingsfase. Door middel van een concurrentie gerichte dialoog geven we nadere toelichting.

Waarom heeft RWS gekozen voor UAVgc?

In de GWW-sector werken we al vele jaren met geïntegreerde contractvormen en de UAVgc. Het Design & Construct contract, waarop de UAVgc van toepassing zijn, blijkt ook goed toepasbaar voor de nieuwbouw van schepen. Deze contractvorm in combinatie met een uitvraag op basis van functionele specificaties biedt marktpartijen veel ontwerpvrijheid en ruimte voor innovatie. Daarnaast gaat de UAVgc uit van kwaliteitsbeheersing door de opdrachtnemer zelf. Dit biedt ons de mogelijkheid om op basis van de informatie uit het kwaliteitsmanagementsysteem van de opdrachtnemer ook bij de nieuwbouw van schepen de contracten op afstand te beheersen, zonder dat hiervoor specifieke scheepsbouwkundige kennis noodzakelijk is.

Waarom hebben jullie gekozen voor CROW?

We hebben meerdere offertes uitgevraagd, CROW kwam als beste uit de bus. Wij als RWS kenden CROW natuurlijk al wel vanuit de uitgaven van normen en richtlijnen uit vooral de GWW-sector.

Hoe gaan jullie de kennis uit de cursus straks toepassen?

De aangeboden theorie sluit naadloos aan op de praktijk en we kunnen dit op het project van de MPV 30, dat zojuist in uitvoering is gegaan als in de overige MPV-projecten in de contractvoorbereiding direct toepassen.

Wat is het belangrijkste wat jullie uit de cursus hebben gehaald?

Dat verschilt per discipline. Als prettig werd ervaren dat er een verband wordt gelegd tussen de theorie en de praktijk aan de hand van voorbeelden.

Welke vervolgstappen gaan jullie nu nemen en welke uitdagingen voorzien jullie nog in de toekomst?

Doorgaan met het organiseren van een marktdag om marktpartijen te interesseren en te inspireren voor de komende projecten van ons Vlootvervangingsprogramma.

Meer weten over UAVgc?

CROW biedt diverse cursussen op het gebied van UAVgc. Bijvoorbeeld over de jurische en praktische consequenties van het gebruik van de UAV-GC 2005, maar ook over hoe u UAVgc-contract opstelt en een goede functionele specificatie maakt. 

U kunt onze cursussen individueel volgen door middel van een open inschrijving of incompany met collega's.

​Wilt u meer weten? Onze klantenservice helpt u graag verder en is bereikbaar per e-mail: klantenservice@crow.nl en telefonisch: 0318 - 69 53 15)

Thema's

UAV en UAV-GC

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht
Abonneer
 Security code
Scroll naar boven