Nieuwe energie voor regionaal mobiliteitsbeleid

16-06-2017
Jos van Kleef is directeur van de Goudappel Groep. Op 12 september opent hij de Summer School Mobiliteit 2017. In dit blog vertelt hij over de veranderende tijd, de invloed op mobiliteit en de ontwikkeling richting een nieuwe rol voor mobiliteitsadviseurs en verkeerprofessionals.
 

Invloed van mobiliteit

"We leven in bijzondere tijden en in een snel veranderende wereld om ons heen. Eén ding is zeker: mobiliteit blijft van invloed op ons dagelijks leven. Hierbij ondergaat ons werkveld momenteel een ingrijpende transitie op veel samenhangende aspecten. Bijvoorbeeld de razendsnelle technologische ontwikkeling van voertuigen en de direct daarmee samenhangende infrastructuur, met specifieke eisen zoals een goede verkeersveiligheid. Ook zien we dat mobiliteit steeds meer verweven raakt met ruimte, economie en milieu en is, naar mijn stellige overtuiging, sterk richtinggevend aan wat we 'leefomgevingskwaliteit' noemen. Deze ontwikkeling wordt versterkt door de komst van de Omgevingswet.

Leer samenhang zien

In de Summer School Mobiliteit komen naast bovenstaande ontwikkelingen ook ontwikkelingen in planprocessen, beleid en bijbehorende instrumenten aan bod. Deze 'compleetheid' van kennis, processen en instrumenten geeft deze cursus een extra dimensie. Deelnemers krijgen geen losse stukjes informatie aangereikt maar leren onderdelen in samenhang zien.

Bijvoorbeeld: steden worden steeds belangrijker als economische motor. Mensen trekken naar de steden en de steden veranderen gaandeweg van karakter. Dit speelt wereldwijd, in Europa én in Nederlandse steden. Neem bijvoorbeeld Utrecht: de snelst groeiende stad van Nederland zal rond 2030 de grens van 400.000 inwoners passeren. Dit biedt kansen, maar brengt ook opgaven voor wat betreft bereikbaarheid en leefbaarheid met zich mee om aantrekkelijke en vitale steden te creëren.

Deze opgaven vragen om een andere mobiliteitsplanning dan tot nu toe gebruikelijk: een brede(re) kijk, andere keuzen met een innovatieve aanpak en dus ook ‘andere’ verkeerskundigen. Aan de hand van het nieuwe mobiliteitsplan voor Utrecht laten we zien hoe maatschappelijke ontwikkelingen doorwerken in het verkeerskundig vakgebied en het werk van de verkeerskundige van nu en straks beïnvloeden. Het blijft juist niet alleen bij theorie maar we gaan ook naar buiten om in Utrecht de uitwerking van het mobiliteitsplan met eigen ogen te zien, bespreken en beoordelen en ervan te leren.

CROW Summer School Mobiliteit

Op dinsdag 12 september 2017 gaat de energierijke driedaagse summer school van start. Ik zal u graag namens Goudappel Coffeng en Kennisplatform CROW verwelkomen. Schrijft vandaag nog in via www.crow.nl/zomerkennismobiliteit. Ik wens u een fantastische en betekenisvolle zomer!"

Jos-van-Kleef.jpg


Jos van Kleef

Algemeen directeur
Goudappel Coffeng

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht
Abonneer
 Security code
Scroll naar boven