CROW Academie: vanaf 10 mei weer cursussen op locatie. Lees meer

Ruimte voor Bouwteams in het PCB?

02-06-2020
Het onderwerp Bouwteams is al een tijdje erg hot. Ook ik hoor veel positieve signalen. Van mensen die er al mee in aanraking zijn gekomen én van mensen die graag eens in een Bouwteam aan de slag willen. Opdrachtgevers en aannemers. Deze positieve energie is goed voor onze sector.
 
De coronamaatregelen, de stikstofproblematiek, de PFAS-crisis zorgen ervoor dat de toch al grote uitdagingen waar opdrachtgevers en aannemers voor staan, eigenlijk alleen maar groter zijn geworden. Een goede samenwerking is essentieel om al die uitdagingen het hoofd te bieden. Het is een cliché, maar wat hier zeker op gaat: “Alleen ga je sneller, samen kom je verder.”Het werken in een Bouwteam sluit daarop aan.

Ondanks dat het Bouwteam niet nieuw is, in 1992 kwam de VGBouw al met een Model Bouwteamovereenkomst, zien we nog weinig uniformiteit. Er zijn mij al verschillende overeenkomsten onder ogen gekomen. Mijn oordeel: veel goede, maar ook zeker een aantal slechte voorbeelden. Gelukkig heeft het platform Duurzaam Gebouwd de handschoen opgepakt. Met een aantal inhoudelijke experts is de Modelovereenkomst Bouwteam DG 2020 opgesteld. Dit gaat zeker leiden tot meer uniformiteit. Dat laatste is weer wenselijk omdat we in onze sector telkens in andere samenstellingen mogen werken. Het Bouwteam bestaat steeds uit andere deelnemers. Het is dan wel zo makkelijk als elk Bouwteam (ongeveer) dezelfde spelregels hanteert.

Regels: de oplossing voor bestaande én oorzaak van nieuwe problemen

Na het nieuwe model bestudeerd te hebben was ik wel wat verbaasd. Ik had veel minder regels verwacht en veel minder juridische teksten. De eerder uitgebrachte conceptversies hadden die verwachting bij mij geschept. De vraag is of het ‘dichttimmeren’ de oplossing gaat zijn voor bekende problemen. En nog belangrijker: gaan deze regels geen nieuwe problemen veroorzaken? Begrijp me niet verkeerd, ik ben serieus voorstander van het werken in een Bouwteam en volgens mij sloegen de initiatiefnemers van dit model de spijker op zijn kop door aandacht te hebben voor houding en gedrag. Dat laatste hoort namelijk bij het zijn van een teamspeler. De regels horen vooral bij het spel. Nu is het model een mengelmoes geworden van die twee.

Om dit te verduidelijken trek ik een vergelijking met voetbal. AZ heeft regels voor in de kleedkamer, in de spelersbus en op het trainingsveld. Daar is sprake van een team en gaan die regels vooral over hoe stelt een speler zich op, welke gedragingen zijn normaal. Bij alle andere teams zijn die regels over houding en gedrag er ook, maar die zullen per team in de Eredivisie anders zijn. Maar sommige regels veranderen niet: de regels voor het spel. Die zijn voor iedereen hetzelfde. Zodra de wedstrijd begint weet iedereen wat wel en niet mag, de scheidsrechter is er om er op toe te zien dat de regels worden nageleefd. Oftewel: je hebt het team en het spel, met regels die los van elkaar staan.

Provinciaal Contractenbuffet en het Bouwteam

Van verschillende provincies weet ik dat zij deel uit maken of maakten van een Bouwteam. Dat roept de vraag op of we binnen het PCB ook in moeten spelen op dit onderwerp. Persoonlijk denk ik dat we kunnen ondersteunen met voorbeelden en standaarden voor een Voorlopig Ontwerp, of een Definitief Ontwerp. Voor een standaard Risicodossier, Open-Begroting, Plannen van Aanpak, Werkplannen en BLVC-plannen. Daarmee dragen we bij aan heldere verwachtingen over en weer tussen deelnemers van het Bouwteam. Dan kunnen de deelnemers hun tijd en aandacht besteden aan houding en gedrag, want dat is voor elk (nieuw) team al een hele grote uitdaging.
 
Heb je ideeën over het Provinciaal Contractenbuffet en het onderwerp Bouwteam daarin? Neem dan vooral contact met mij op, ik ben heel benieuwd!

Mark Hofstede

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht
Abonneer
 Security code
Scroll naar boven