CROW Academie: vanaf 10 mei weer cursussen op locatie. Lees meer

Interview met Herman Arissen (Cumela) over het belang van zorgvuldig grondroeren

09-06-2020

Schade aan kabels en leidingen, hoe voorkom je dat en waarom is het zo belangrijk dat er aandacht is voor zorgvuldig grondroeren? Herman Arissen, werkzaam bij brancheorganisatie Cumela en geeft o.a. trainingen over de CROW 500, vertelt hier meer over.

Kun je iets meer over Cumela vertellen?
“Cumela is een brancheorganisatie voor ondernemers in groen, grond en infra. Wij ondersteunen in de breedste zin: van algemene advisering tot individueel maatwerk en van verzekeringen tot opleidingen en trainingen. Nederland telt ruim 3.000 zogeheten cumelabedrijven, waarvan zo’n 2.000 bedrijven bij ons aangesloten zijn. Die bedrijven werken met machines in, op en aan de grond. Ben je bijvoorbeeld op een maisveld en wordt daar iets geoogst? Dan is die oogstmachine zeer waarschijnlijk van één van onze leden. Maar dat geldt ook voor de graafmachines langs de snelweg.” 

Wat is jouw rol binnen de organisatie?
“Een aantal jaar geleden ben ik op de afdeling Verzekeringen begonnen als schadebehandelaar, maar tegenwoordig houd ik me vooral bezig met opleiding, kennisdeling, verzekeringstechniek en schadelastbeheersing. Ik heb veel graafschades behandeld en adviseer en begeleid daarin nog steeds. Je moet je voorstellen dat 70% van het werkmateriaal dat in Nederland rondrijdt in handen is van onze leden. Zijn er vervolgens graafschades? Dan is er linksom of rechtsom altijd wel iemand van ons bij betrokken. Het draait ten slotte om onze leden en die proberen we te helpen. Samen met een collega ben ik verantwoordelijk voor het dossier kabels en leidingen. Wij zitten bij overleggen waarin we die leden vertegenwoordigen. We informeren onze leden, schrijven erover in ons blad en komen bij de leden langs in het bedrijf. Vandaag de dag word ik ook door CROW ingehuurd om trainingen over het voorkomen van graafschade te geven.”
 
Is het voorkomen van graafschades dan het belangrijkste doel binnen de CROW 500?
“Nee, kijken naar het voorkomen van die graafschades is één doelstelling. De andere doelstelling is misschien nog wel belangrijker, namelijk voorkomen dat werk stil komt te liggen. De consequenties daarvan zijn behoorlijk fors! Tijdens mijn training komen beide doelstellingen aan bod. Dus het voorkomen van graafschades, dan praat je over veiligheid en het niet willen belasten van het milieu, maar ook over een zo goed mogelijke voorbereiding. We willen energietransitie, we willen 5G in de grond, we willen parkeergarages, maar dat betekent ook nog meer de grond in. Ja, we hebben een lange geschiedenis van ruimtelijke ordening, maar dat was voornamelijk bovengronds. Ondergronds doen we vaak maar wat! Gelukkig wordt er nu op steeds meer plekken gekeken hoe we dit kunnen aanpakken. Dat moet ook, we zijn maar een klein landje! De CROW 500 zoals wij die kennen is dan ook uniek in de wereld.”
 
Hoe komt het dat de CROW 500 zo uniek is?
“Het grote voordeel van de CROW 500 is dat alle partijen die ermee te maken krijgen deze publicatie hebben samengesteld. Dus daar hebben opdrachtgevers, gemeentes, grote aannemers, netwerkbeheerders en wijzelf bijgezeten. Samen hebben we bepaald hoe je nou goed moet grondroeren. Na overeenstemming met de hele groep hebben we gekeken naar hoe we dit het beste ten uitvoer kunnen brengen en hoe we ervoor gaan zorgen dat het in de praktijk ook goed uitgerold wordt. Dat was nog vrij lastig, want hoe zorg je ervoor dat een graafschade netjes wordt behandeld als er een keer iets misgaat? Met de CROW 500 hebben we nu een soort basisstuk, waar het ook nog eens met z’n allen over eens zijn, en waarop we op dat soort momenten kunnen terugvallen.”

Hoe breng je dit verhaal goed over in de trainingen die je geeft?
“Ik probeer het zo praktisch mogelijk te maken. Dus ik leg uit, zodat mensen weten waar het over gaat en snappen hoe iets werkt. Daarnaast zitten er een aantal praktische opdrachten in, waarbij we met groepjes aan de slag gaan met voorbeelden uit de praktijk. Er is veel ruimte voor inbreng van de deelnemers. Aan het einde van de dag wil ik graag dat mensen er op hun werkplek mee aan de slag kunnen gaan. Ik laat ze dit ook op papier zetten, zodat ze het kunnen meenemen en ermee verder kunnen als ze terugkomen op hun werkplek. We hebben bewust voor deze insteek gekozen, want voorheen was de training een stuk theoretischer ingericht. Mensen hadden moeite om de theorie in de praktijk toe te passen. Nu ligt de focus dus vooral op het deel waarin de deelnemers voor zichzelf bedenken wat ze met de CROW 500 gaan doen. Zo’n cursusdag gaat dan echt leven, heb ik gemerkt. Je moet mensen aan het werk zetten, want de hele dag achterover leunen en luisteren houdt niemand lang vol.”
 
Voor wie zijn die trainingen relevant?
“Voor een aantal trainingen heb je een open inschrijving, dus dan heb je allerlei verschillende partijen uit de keten bij elkaar. De andere trainingen geef ik aan verschillende mensen vanuit dezelfde organisatie. Dus dat zijn collega’s van elkaar, maar vaak wel van verschillende afdelingen. Ik vind het altijd leuk als je verschillende partijen uit de graafketen hebt, want dan kun je van elkaar leren en elkaars verhalen horen. Logisch ook, want als je je binnen je eigen keten bezighoudt met één ding, dan ben je heel erg gewend om vanuit je eigen positie te denken en te kijken. Bepaalde zaken lijken dan vanzelfsprekend, maar spreek eens met andere mensen uit de graafketen die met andere dingen bezig zijn. Dan krijg je een heel ander verhaal te horen, het is misschien wat genuanceerder. Ik vind het daarom altijd mooi als mensen met elkaar in gesprek gaan en verhalen met elkaar delen.”
 
Wat is de positie van graafschadezaken t.o.v. andere regelgeving en richtlijnen en welke zijn hieraan gerelateerd?
“Je hebt de Wet Informatie-uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Netten en Netwerken (WIBON). Daarin staan een aantal kaders, die door wetgevers zijn vastgelegd. Welke informatie moet een netbeheerder geven en wat moet een gravende partij met die informatie doen? Toch hebben die wetgevers destijds al aangegeven dat zij niet goed kunnen bepalen wat zorgvuldig grondroeren precies is. Daarom was het van belang dat alle mensen uit de graafketen bij elkaar gingen zitten om te bepalen wat dit inhoudt. Kortom: het begrip zorgvuldig grondroeren staat in de wet, maar de manier waarop dit begrip in de praktijk wordt uitgevoerd staat in de CROW 500.”

In 2018 is er een besluit van de Hoge Raad geweest t.a.z. van de CROW 500, kun je kort vertellen waar dit besluit voor staat?
“De graafketen heeft destijds de opdracht gekregen om te bepalen wat zorgvuldig grondroeren is. Met dit besluit geeft de hoge raad in Nederland eigenlijk aan dat de CROW 500 daaraan voldoet en leidend is. De kaderwet en de CROW 500 staan sindsdien als één geheel. Stel, er is een rechter in Nederland die uitspraak moet doen over zorgvuldig grondroeren, dan moet deze rechter primair naar de CROW 500 kijken. Hij mag ervan afwijken, maar dan moet hij dat wel goed motiveren. Dit is dus eigenlijk een vrij grote erkenning voor het werk dat kabel- en leidingoverleg en CROW hebben gedaan!”

Zijn de graafschadecijfers gedaald sinds de CROW 500?
“Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat kijkt ieder jaar naar de graafschadecijfers. Die moeten omlaag. Toch zie je dat dit een lastig traject is. We hebben de cijfers een aantal jaar behoorlijk kunnen drukken, maar daarna kwam er een periode dat het aantal graafschades toch weer opliep. Vorig jaar zagen de cijfers er weer beter uit. De CROW 500 benadrukt dat juist in de voorbereiding van projecten meer tijd, aandacht en middelen moeten worden besteed aan het voorkomen van graafschades en dat dringt geleidelijk door in de praktijk. Dat helpt. Het blijft mensenwerk en het gedrag van mensen is nou eenmaal lastig te sturen. Daarom vind ik het belangrijk om deze mensen in mijn trainingen zo goed mogelijk te informeren en te motiveren. Een mooie taak!”

Benieuwd naar wat de mensen die de training gevolgd hebben met de CROW 500 doen en welke veranderingen zij op hun werkplek hebben doorgevoerd? Lees hun verhaal in de volgende e-nieuwsbrief Infratechiek van 14 september 2020 (abonneren kan hier). Lees hier meer over de vernieuwde CROW-richtlijn 'Schade voorkomen aan kabels en leidingen'. 
 
CROW 500 bestellen? (beschikbaar in boekvorm en digitaal)

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht
Abonneer
 Security code
Scroll naar boven