CROW Academie: vanaf 10 mei weer cursussen op locatie. Lees meer

Nationaal Congres Aanbesteden en Contracteren; vondsten van de ophaaldienst.

19-06-2019
Als ik dit schrijf is het drie weken geleden dat we het Nationaal Congres Aanbesteden en Contracteren beleefden.

Een goede tweehonderd deelnemers die actief en betrokken kennis deelden. Als werksessieleider en als moderator heb ik die betrokkenheid mogen ervaren. Erg inspirerend, waarvoor mijn grote dank!
Naast de uitwisseling in de plenaire sessie in de ochtend en in de individuele middagsessies zijn er ook talloze vragen gesteld aan de aanwezige CROW-medewerkers. Veel van die vragen waren van praktisch-huishoudelijke aard, zoals abonnementen op kennisplatforms, nieuwsbrieven, e.d. Maar ook inhoudelijke vragen vonden hun weg; bijvoorbeeld hoe kan CROW bijdragen aan het laten samenwerken van verschillende spelers in een specifiek Civieltechnisch werkveld (zonder expliciete namen te noemen…). Hoe kan CROW duidelijkheid scheppen in de toepassing van de tools van de Systeemgerichte Contractbeheersing SCB in kleinere, minder complexe projecten?

Vragen die er toe doen, die er op gericht zijn effectiever en beter samen te werken in ontwerp- en uitvoeringscontracten in de grond-, weg- en waterbouw.
Voor de betrokkenheid geeft CROW haar deelnemers een 9 (de 10 is voor de meester of juf 😉) !
 
Het is dan ook goed om uit de evaluerende enquête te leren dat de plenaire en individuele sessies door jullie gewaardeerd zijn. Dank daarom aan alle trekkers van deze bijeenkomsten.
Niet onvermeld laten we de waardering voor de sessie “Aanbesteden van innovaties”. Deze sessie werd door bijna 30% gewaardeerd met een Zeer Goed; 50% gaf een Goed! Als voornaamste reden werd het duidelijke en inspirerende verhaal aangevoerd.

Een leerpunt voor ons was de feedback op de sessie “Omgekeerd Aanbesteden:
marktconsultatie”. Daarvan werd aangegeven dat de inhoud van de sessie onvoldoende aansloot bij de titel. Dit leerpunt gaan we in de toekomst meenemen!
 
Tot slot onze CROW-stand: een primeur op eigen congres! Bij de stand kon je terecht voor vragen gerelateerd aan het werkveld van CROW, bijvoorbeeld over kennisplatforms, cursussen, vacatures, etc. De stand als fysieke verschijning van onze klantenservice dus!

Een volgende keer willen wij de stand nog nadrukkelijker promoten, zowel de dag zelf als in de aankondiging vooraf. Op deze manier hopen wij dat bezoekers de weg naar de stand nog beter weten te vinden.
 
Dank!
 
Bob Nonnekens                                                                                        
(Kenniswerker UAV-GC)
 

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht
Abonneer
 Security code
Scroll naar boven