Terugblikken op 100 vergaderingen werkgroep Asfalt

26-06-2018

foto pascal kregting crowIn de laatste weken voor de zomervakantie en de eerste weken na de vakantie ontstaat er bij mij ieder jaar een soort van natuurlijke drang om terug te blikken en vooruit te kijken. Wat hebben we het afgelopen jaar allemaal bereikt en waar willen we het komende jaar aan werken? Welke resultaten zijn geleverd en welke goals moeten worden gehaald? In ons werk is een dergelijke terugblik vaak wat moeilijker. We werken immers in deelprojecten, klussen en sprints. Het totaal overzicht in ons vizier houden is vaak iets wat we niet dagelijks doen. En dan, op de maandagochtend rond een uurtje of half zeven, schiet mij de volgende vraag binnen: “Wat hebben we in de laatste honderd vergaderingen van werkgroep Asfalt allemaal bereikt”? 

Ik heb immers komende donderdagavond een diner om stil te staan bij de 200ste vergadering van de werkgroep Asfalt. Tijd om even in het archief te duiken en zodra ik in Ede ben pak ik het verslag van de 100ste werkgroep vergadering er bij. 11 maart 2008, dat is wel even terug. Tot mijn grote verassing zie ik in het verslag van de 100ste werkgroepvergadering de volgende passage staan “Gememoreerd wordt dat er sinds 1998 nogal wat wijzigingen in de samenstelling van de werkgroep zijn geweest”. Er verschijnt een brede grijns op mijn gezicht. Ik blijk dus niet de enige te zijn die zo af en toe tien jaar terugkijkt in de tijd. In 2008 deed mijn voorganger dat ook. Laat ik in deze terugblik enkele grote veranderingen van de afgelopen tien jaren erbij pakken.

Scopes en normen

Het onderwerp emulsieasfaltbeton gaat naar aanleiding van het van kracht worden van een geharmoniseerde norm (NEN-EN 12273) overkop in de Standaard. Deze norm valt onder de Richtlijn Bouwproducten en is zodanig opgesteld dat een emulsieasfaltbeton wordt gezien als een product dat de aannemer kan aanbrengen op de weg en moet zijn voorzien van een prestatieverklaring en een CE-markering. De scope van de NE-EN 12273 vermeldt echter dat deze norm niet van toepassing is op producten als de opdrachtgever deze aan te brengen producten zelf in het bestek specificeert. In dat geval behoeft de aannemer het aangebrachte en door de opdrachtgever voorgeschreven product niet met een prestatieverklaring en een CE-markering te leveren. Deelhoofdstuk 81.5 wordt behoorlijk gewijzigd en deelhoofdstuk 81.6 wordt toegevoegd aan de Standaard RAW Bepalingen.

Kortingsregeling

Naast de aanpassing van de RAW-systematiek aan geharmoniseerde normen wordt in deze periode ook de kortingsregeling door de werkgroep onder de loep genomen. Er werd namelijk in de bestekken van opdrachtgevers veelal afgeweken van de bestaande kortingsregeling, waarbij in sommige gevallen de kortingen niet meer in verhouding stonden ten opzichte van de aanneemsom. Het principe van de kortingsregeling bleef gelijk: bij individuele afwijkingen wordt korting opgelegd, terwijl er geen onthouding van goedkeuring is als het gemiddelde van het onderzochte vak wel voldoet aan de eis. Met de introductie van de Standaard 2015 is er één waarde van de eis en dus geen bandbreedte voor eisen zoals in de versies daarvoor. Daarnaast werd de tolerantie symmetrisch en werden de overgebleven grijze gebieden tussen de tolerantie en korting weggenomen.

Proeven 

De laatste grote wijziging is nog niet gewijzigd in de Standaard 2015, maar is al wel vastgesteld voor de Standaard 2020. Er zijn een drietal nieuwe proeven geïntroduceerd. Proef 100 voor het bepalen van de langsvlakheid met de High Speed Road Profiler (HSRP) in plaats van de Viagraaf of rolrei. Proef 101  voor het bepalen van de natte stroefheid op wegen met de methode TP-Griff (SKM) en proef 102 voor het bepalen van de droge remvertraging.

RAW 2020 

Zoals ik al aan het begin van deze blog aangaf, hoort er bij terugblikken ook vooruit kijken. Al leven we nu in 2018, binnen het team RAW en de werkgroep Asfalt zijn we al tijden bezig met de RAW 2020. Voor de werkgroep Asfalt betekent dit onder andere het verwerken van (aankomende) 13108 NEN-EN normen, welke behoorlijke gevolgen hebben voor onder andere proef 62. Ook wordt er gekeken naar warm asfalt en waterbouwasfalt. Dit dekt de lading natuurlijk niet helemaal, maar geeft u wel een beeld waar de werkgroep naartoe gaat. Met alles wat er zit aan te komen is het tijd voor mij om weer aan de slag te gaan. Immer wachten mijn werkgroepleden op verslagen en actiepunten, zodat we in 2020 weer en actuele Standaard hebben.

Pascal Kregting
pascal.kregting@crow.nl 

Thema's

RAW, CROW-CUR

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht
Abonneer
 Security code
Scroll naar boven