Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Particulier verplicht tot logboek voor boom?

08-06-2016
Mijn relatief rustige vrijdagmiddag werd onlangs opgeschrikt door een telefoontje van een advocaat. Zijn cliënt, een particulier, zou in de problemen kunnen komen door ‘mijn’ Richtlijn Boomveiligheidsregistratie. Ik schrok, dat was toch niet onze bedoeling geweest? Daarop volgde al snel de vraag: 'Geldt de richtlijn inderdaad ook voor particulieren?'
 

Hogere eisen voor professionele boomeigenaar

Gelukkig was die vraag snel te beantwoorden. Kort samengevat vereist de rechter zorgvuldigheid, maar de eisen aan een professionele boomeigenaar zijn duidelijk hoger dan aan een particuliere boomeigenaar.

Onze CROW-richtlijn is bedoeld voor de professionele boomeigenaar. Dit zijn de gemeenten, provincies, waterschappen, Rijkswaterstaat, Defensie, Staatsbosbeheer, natuurbeheerorganisaties, landgoedeigenaren en de grotere particuliere terreineigenaren.  De kleinere particuliere boomeigenaar heeft dezelfde ‘zorgplicht’ als bovengenoemde organisaties, maar in de praktijk wordt van deze boomeigenaar minder verwacht dan van de deskundige boomeigenaar. De richtlijn is daarom niet van toepassing op de kleinere particuliere boomeigenaar. 

Grenzen van redelijkheid

Hoef je dan niets te doen als particulier? Als jouw boom op een zodanige plaats staat dat hij bij omvallen of bij uitbrekende takken schade kan veroorzaken aan personen, objecten of goederen, is het je ‘plicht’ om er voor te zorgen dat dit niet gebeurt, binnen de grenzen van de redelijkheid. Dat laatste is een ruim begrip, en hangt af van verschillende factoren. Zo af en toe controle door een deskundige, of een deskundige snoeibeurt zijn maatregelen die aan te bevelen zijn. Ook is het verstandig om dergelijke acties uit te laten voeren als je zelf denkt dat er gebreken kunnen zijn aan de boom. Je ziet bijvoorbeeld zwammen op de stam, of dode takken in de kroon, of de boom komt niet meer in het blad. Ook als je door anderen wordt gewaarschuwd over dit soort zaken is het verstandig deskundig advies te vragen.

Registratie is krachtig bewijs

Overigens is ook een professionele boomeigenaar wettelijk gezien niet verplicht boomgegevens te registreren volgens de CROW-richtlijn. In ons rechtssysteem bepaalt de rechter namelijk of de eigenaar heeft bewezen dat hij aan zijn ‘zorgplicht’ heeft voldaan. Alleen is het natuurlijk wel zo dat een goede registratie zeer krachtig bewijs is in de procedure. En met de registratie volgens een landelijk geaccepteerde standaard zoals de Richtlijn Boomveiligheidsregistratie, kan de boomeigenaar netjes aantonen dat er sprake is van systematische controle, dat de vereiste controles zijn uitgevoerd en dat de noodzakelijke gegevens zijn vastgelegd.

Aansprakelijk voor schade

Het begrip ‘zorgplicht’ staat overigens niet letterlijk in het Burgerlijk Wetboek. Deze plicht komt voort uit de rechtspraak aangaande artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek over onrechtmatige daad. Op grond van dit artikel is een boomeigenaar aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de boom als de te besteden zorg voor de boom onvoldoende is geweest.

Jurisprudentie laat zien dat boombeheerders zoals gemeenten, waterschappen, provincies of andere grootgrondbezitters met openbaar toegankelijk terrein, geacht worden om al het redelijke te ondernemen om er voor te zorgen dat hun bomen geen schade veroorzaken. De mate van redelijkheid wordt bepaald door algemeen beschikbare kennis, de stand van techniek, de effectiviteit van maatregelen in relatie tot de kosten, en de omvang van de mogelijke schade of het letsel.

Omdat dit lastige materie is, is er om de Richtlijn Boomveiligheidregistratie gevraagd. Dat de toepassing ervan zich soms uitstrekt naar particulieren die er niet aan hoeven te voldoen, getuigt van de noodzaak tot duidelijkheid. Met deze richtlijn hebben wij het in ieder geval voor de professionele boombeheerder geregeld. En de particulier? Die kan zich wenden tot professionals, zoals de European Tree Technicians bij boomverzorgingsbedrijven, groenverzorgers en hoveniersbedrijven.

 
Ceciel van Iperen
Projectmanager Beheer Openbare Ruimte en Infrastructuur
ceciel.vaniperen@crow.nl

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht
Abonneer
 Security code
Scroll naar boven