Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.
 CROW Academie Update: cursussen en opleidingen gaan niet door t/m 14 januari i.v.m. de lockdown. Meer informatie.

Hoe redden we de bereikbaarheid van het platteland?

14-06-2016
Een leefbaar platteland is goed bereikbaar, ook voor wie zich niet zelfstandig kan verplaatsen. De trend is echter steeds minder openbaar vervoer. Ook het doelgroepenvervoer staat onder druk. Provincies en gemeenten zoeken naar oplossingen. CROW zoekt mee. Maar wat is nu de beste oplossing?

Collectief vervoer op het platteland is steeds minder vanzelfsprekend. Waar te weinig of geen vraag naar openbaar vervoer is om dat rendabel te kunnen aanbieden, moeten we zoeken naar andere oplossingen. Ov-autoriteiten zorgen dat de lijnen steeds rechter lopen (voorheen veel kronkelroutes). En schrappen weinig gebruikte lijnen. De ‘onderkant van de markt’ bestaat steeds vaker uit kleinschalige mobiliteit. Ook het doelgroepenvervoer verandert. Gemeenten optimaliseren de organisatie van dit vervoer. Door omvangrijke stelselwijzigingen (decentralisaties van zorg, werk en jeugdhulp) moeten gemeenten met beperkt budget meer taken uitvoeren. 
 
Reden voor ov-autoriteiten en gemeenten om kritisch te kijken naar hun rol op het gebied van leefbaarheid, bereikbaarheid en mobiliteit. En te zoeken naar manieren om te voldoen aan de vraag naar mobiliteit.


Kleinschalige mobiliteitsoplossingen

Vorig jaar inventariseerde CROW-KpVV een aantal ‘kleinschalige mobiliteitsoplossingen’, zie de gelijknamige publicatie. Hieruit bleek dat de lokale vraag leidend moet zijn. De uiteindelijke oplossingen verschillen sterk. Tijdens onze OV-Netwerkdag 2016 op 17 maart werd deze conclusie nog eens onderstreept en bleek dat overheden verschillende werkwijzen hebben.
 
Een ander recent voorbeeld komt uit de gemeente Ooststellingwerf. Deze gemeente doet het net even anders en beproeft een autonoom voertuig. U leest meer over hun ervaringen met de zelfrijdende elektrische shuttle, brainstormsessies met overheden, bedrijven en inwoners, en een proef van vier maanden met voertuigen in het bijbehorende V&V Bericht.
 

Praktijkvoorbeelden gevraagd

CROW-KpVV ondersteunt decentrale overheden bij de organisatie van goed, duurzaam en betaalbaar collectief vervoer. Heeft u goede voorbeelden van kleinschalige mobiliteitsinitiatieven, of vragen hierover, laat het ons weten.
 
Wij verzamelen de voorbeelden en stellen ze digitaal via de website beschikbaar voor het hele werkveld.
 
Contactpersonen
Marcel Sloot, marcel.sloot@crow.nl
Koen Bekking, koen.bekking@crow.nl
 

Thema's

Bereikbaarheid

Reacties

Martien Das
Een deel van de oplossing kan zijn het stimuleren van autodelen. Inmiddels is autodelen (regulier en particulier) zodanig gegroeid dat in vrijwel iedere gemeente een deelauto beschikbaar is (zie www.ikbenhopper.nl) . Daardoor is (2e) autobezit, ook op het platteland, niet per se meer noodzakelijk. De deelauto kan aanvullend zijn op het openbaar vervoer.
Ook is het bij gedeeld gebruik eerder mogelijk een dure elektrische auto aan te schaffen, en deze op te laden met lokaal opgewekte duurzame energie. Verder zijn er diverse lokale initiatieven in landelijk gebied waarbij vrijwilligers zich als chauffeur aanbieden voor degenen die niet (meer) zelf kunnen rijden.
16-6-2016 09:45:23

Abonneer
 Security code
Scroll naar boven