Meten van hoeveelheden bouwstof: hoe en wanneer doe ik dat?

18-12-2017

Bepalingen voor het meten van hoeveelheden bouwstof kunnen, voor specifieke bouwstoffen, in RAW zijn opgenomen in de technische hoofdstukken onder de paragraaf meet- en verrekenmethoden. Is dit niet het geval, dan wordt teruggevallen op de bepalingen uit de UAV 2012.

Met Jacques Teunissen, Helpdesk CROW, goedemorgen,

Dag Jacques, ik heb een geschilletje met mijn directievoerder. We komen niet goed uit de hoeveelheid geleverde straatstenen. Kun jij me zeggen hoe ik die hoeveelheid moet meten? 

Kun je de situatie iets beter uitleggen? Gaat het om een bouwstof die als hoeveelheid ter inlichting is opgenomen in de bestekspost waarin ook het aanbrengen van die bouwstof is beschreven?

Nee, dat nu juist niet. Het gaat om straatstenen waarvoor in het bestek een afzonderlijke post is opgenomen voor het leveren. We werken voor onze opdrachtgever aan een herinrichting van een aantal woonstraten en het betreft de levering van tekortkomende materialen. Hiervoor heb ik de bestekschrijver al een compliment gegeven, want vaak wordt een dergelijke post vergeten!

En waaruit bestaat dan precies de discussie met de directie?

Wel, ik denk dat ik de straatstenen mag opvoeren die ik voor dit werk besteld heb. En dat is echt niet overdreven hoor! Er zit ook nogal wat hak- en knipwerk in. De directie zegt dat dat niet zo hoort, maar volgens mij weet hij zelf ook niet precies hoe dan wel. In jullie Standaard kan ik niets vinden, daarom bel ik maar even.

Niet voor alle bouwstoffen hebben we in de Standaard bepalingen opgenomen voor de meet- en/of verrekenmethode. In specifieke situaties wel, zoals bijvoorbeeld het vaststellen van de hoeveelheid verwerkt asfalt of voor de verwerking van grond. Dat wordt gedaan om in die gevallen af te wijken van hetgeen in de UAV 2012 is geregeld of om een nadere invulling te geven aan die bepaling.

Wat zegt de UAV daar dan over?

In paragraaf 38 lid 4 is het volgende opgenomen: “Indien in het bestek hoeveelheden bouwstoffen zijn vermeld, worden daaronder verstaan, voor zover niet anders is bepaald, hoeveelheden in het werk gemeten.” Deze bepaling houdt in dat alleen die hoeveelheden in rekening kunnen worden gebracht die daadwerkelijk in het werk zijn aangebracht en dat je die hoeveelheden in het werk moet meten.  

Komt dat er dan op neer dat ik alle stenen afzonderlijk moet gaan tellen?

Aangezien de eenheid voor het leveren van de straatstenen ‘stuks’ is, geldt in theorie dat elke steen moet worden geteld. In de praktijk werkt dat natuurlijk niet. In de meeste gevallen zullen de m2 opgemeten, vermenigvuldigd met het aantal stuks per m2 en wordt een inschatting gemaakt over de hoeveelheid knipverlies. Het feit dat je rekening mag houden hetgeen je hebt besteld gaat dus nooit op, dus ook niet in dit geval.

Jammer, maar fijn dat ik weer iets heb geleerd. Dank voor het antwoord.

Reageren?  

jacques.teunissen@crow.nl

De CROW-helpdesk beantwoordt dagelijks enkele tientallen vragen op het gebied van RAW, UAVgc en aanbesteden. Vragen stellen kan via het contactformulier of stuur een e-mail naar helpdesk@crow.nl

Thema's

RAW, UAV en UAV-GC

Reacties

Ron Reijnders RABC
Dat lijkt me evident. Ik kan me de toezichthouder niet voorstellen die dat niet in de gaten heeft. Overigens is er nog een andere bepaling die iets zegt over het melden van 'aangevoerde en afgevoerde bouwstoffen' dat sluit daar perfect op aan. Tegenwoordig is ons mobieltje daar een handig bewijsmiddel voor. (Komen mijn hier genoemde aspecten op een cursus ook aan bod?)
17-10-2018 10:46:47

Bas Huisman
Leuk om deze blog nog eens onder de aandacht te brengen. We krijgen hier als CROW nog wel eens (soortgelijke) vragen over.
Zowel in de cursussen als ook in ons Cursusbestek besteden we hier aandacht aan.
Wat bij dit onderwerp wat mij betreft ook relevant is, zijn de bepalingen in paragraaf 19 lid 3 van de UAV 2012: “Na voltooiing van het werk overgebleven bouwstoffen worden aan de aannemer teruggegeven en als niet geleverd beschouwd,....”.
Het verrekenen op basis van een leverbon is daarmee wel praktisch, maar er zal ook rekening moeten worden gehouden met deze bepaling uit de UAV.
17-10-2018 09:35:57

Ron Reijnders
Ook hoop ik dat er een hoge bouwhekken rondom deze tas stenen staat. Zo mag een aannemer (zonder bouwhekken) van mij niet werken)
20-12-2017 09:55:03

Ron Reijnders
overigens vind ik dat dit best in de Standaard of de RAW handleiding zou mogen staan.
20-12-2017 09:53:10

Ron Reijnders
RABC: Strikt formeel en praktisch sta ik achter het antwoord. Toch zal dit vaak wel degelijk worden vastgesteld aan de hand van de afleverbonnen. Tenslotte is dat vele malen sneller bepaald dan meting in het werk. Ook is die hoeveelheid vaak dichter bij de waarheid dan meting in het werk en rekening houden met knipverlies. Alleen als de aannemer wat rommelig werkt en zelf intern pakken stenen verkast van het ene werk naar het andere werk zou ik als directie weigeren van de bonnen uit te gaan. Daarnaast willen bewoners nog wel eens e.e.a. jatten. Daarvoor is de aannemer aansprakelijk dus ook dan zou ik als directie zeggen: jammer maar ik ga geen jatwerk betalen. NB ik vraag me dus wel af of 1 van deze aspecten mogelijk een rol heeft gespeeld bij bedoelde directievoerder. Of hij was in de war met het uitgangspunt dat bij een hoeveelheid ter inlichting dit wel in het werk wordt gemeten en incl. het knipverlies is.
20-12-2017 09:50:54

Abonneer
 Security code
Mét CROW onzichtbaar goed geregeld
Scroll naar boven