Gerelateerd


Duurzaam opdrachtgeverschap bij waterschappen

26-04-2018

Unie van waterschappenHet klimaat verandert en daar kunnen we niet meer om heen. Toen ik jong was kon ik ieder jaar schaatsen. Door weer en wind stond ik op het ijs. Mijn dochter van 8 had tot dit jaar nog nooit op natuurijs gestaan en met hangen en wurgen heeft ze er dit jaar een paar dagen van kunnen genieten. Het is spannend of haar kinderen dat überhaupt zullen meemaken. Afgelopen winter werden temperatuurrecords wederom gebroken. Het was wereldwijd de warmste winter ooit gemeten. Het is ondertussen duidelijk dat wij als mensen daar een belangrijke bijdrage aan leveren door het gebruik van fossiele brandstoffen en de uitstoot van CO2.

Waterschappen worden dagelijks geconfronteerd in hun werkzaamheden met het niet duurzaam handelen van de mensheid. We zijn voortdurend bezig met het nemen van maatregelen gericht op klimaatverandering, zoals het aanleggen van waterbergingen tegen wateroverlast en het verhogen van dijken vanwege de verwachte hogere rivierwaterafvoer.

Aanpak Duurzaam GWW

Voor waterschappen is het dan ook logisch om te kiezen voor duurzame oplossingen om deze uitdagingen aan te pakken. We willen gezamenlijk energieneutraal zijn in 2025 en circulair in 2050. Daarnaast hebben we ook oog voor onder andere ecologie en biodiversiteit en ruimtelijke kwaliteit. Hiervoor zetten we de Aanpak Duurzaam GWW in. Deze Aanpak zorgt ervoor dat we in alle werkzaamheden waar uiteindelijk “de schop de grond in gaat” duurzaamheidsambities op een gestructureerde manier meenemen. Door de ambities te vertalen naar concrete maatregelen kunnen we werkelijk stappen zetten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de combinatie van een kleine waterkrachtcentrale bij de renovatie van een stuw of het inzetten van bagger als grondstof voor dijkversterkingen.

We kunnen dat niet alleen. Daarvoor hebben we ook duurzame maatregelen van marktpartijen nodig. We werken dan ook veel samen op dit onderwerp.

Materialen

De waterschappen vragen zich bijvoorbeeld af welke materialen ze het beste in kunnen zetten uit oogpunt van duurzaamheid. De een zegt natuurlijke materialen en de ander zet vooral in op materialen die lang mee gaan. Hiervoor kan je DuboCalc gebruiken. Een groepje medewerkers van waterschappen is in gesprek gegaan met vertegenwoordigers van aannemers om samen te onderzoeken wat het beste zou werken. Vanuit de marktpartijen kwam de tip om DuboCalc gericht in te zetten. Het belangrijkste is dat niet ieder waterschap een eigen beoordelingsmethodiek hanteert, maar dat we daarin gezamenlijk optrekken. Voor de marktpartijen is ruimte voor innovatie en stabiliteit van belang. Een stabiele koers zorgt ervoor dat het aantrekkelijk is om in duurzaam materieel te investeren. Door samen te werken kunnen waterschappen en aannemers hierin duurzame stappen zetten.

Droom

Mijn droom is dat onze kinderen en kleinkinderen trots op ons kunnen zijn, omdat wij als eerste generatie werkelijk stappen hebben gezet om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen en het milieu niet meer te belasten. Via samenwerking tussen waterschappen en marktpartijen kunnen we deze droom werkelijkheid laten worden.

Nationaal Congres Aanbesteden en Contracteren 2018

Tijdens het Congres Aanbesteden en Contracteren gaan we het onder andere hebben over duurzaamheid in projecten en over duurzaamheid: van ambities tot realiseren. Ga met kennisexperts in gesprek en woon de sessies bij.

Meinke Schouten
Coördinator Duurzaam GWW
Unie van Waterschappen

Reacties

Thomas Wester
Leuk Blog Meinke. Ik ben het helemaal met je eens. "Door samen te werken kunnen waterschappen en aannemers duurzame stappen zetten. Een stabiele koers zorgt ervoor dat het aantrekkelijk is om in duurzaamheid te investeren."
7-5-2018 08:35:39

Thomas Wester
Leuk Blog Meinke. Ik ben het helemaal met je eens. "Door samen te werken kunnen waterschappen en aannemers duurzame stappen zetten. Een stabiele koers zorgt ervoor dat het aantrekkelijk is om in duurzaamheid te investeren."
7-5-2018 08:35:36

Thomas Wester
Leuk Blog Meinke. Ik ben het helemaal met je eens. "Door samen te werken kunnen waterschappen en aannemers duurzame stappen zetten. Een stabiele koers zorgt ervoor dat het aantrekkelijk is om in duurzaamheid te investeren."
7-5-2018 08:35:24

Thomas Wester
Leuk Blog Meinke. Ik ben het helemaal met je eens. "Door samen te werken kunnen waterschappen en aannemers duurzame stappen zetten. Een stabiele koers zorgt ervoor dat het aantrekkelijk is om in duurzaamheid te investeren."
7-5-2018 08:35:11

Thomas Wester
Leuk Blog Meinke. Ik ben het helemaal met je eens. "Door samen te werken kunnen waterschappen en aannemers duurzame stappen zetten. Een stabiele koers zorgt ervoor dat het aantrekkelijk is om in duurzaamheid te investeren."
7-5-2018 08:35:07

Abonneer
 Security code
Scroll naar boven