Als een aannemer hoeveelheden niet accordeert, vervalt dan het recht op verrekening?

19-04-2017
Met regelmaat  verschijnen er besteksposten met als kenmerk resultaatsverplichting ‘A’. De letter ‘A’ staat voor de te accorderen hoeveelheid. De aannemer moet deze hoeveelheid na de datum van opdracht op juistheid controleren. Maar wat als hij die niet doet? Vervalt dan het recht op eventuele verrekening? In deze rubriek een antwoord op deze vraag.

Met Jacques Teunissen, Helpdesk CROW, goedemorgen,

Morgen Jacques. Ik heb weer een leuke vraag. Deze gaat over de geaccordeerde hoeveelheid. Of eigenlijk moet ik zeggen: de niet-geaccordeerde hoeveelheid.

De niet-geaccordeerde hoeveelheid? Welk kenmerk heeft die?

Ik bedoel natuurlijk een hoeveelheid met het kenmerk ‘A’, maar de aannemer is vergeten om de hoeveelheden na gunning te controleren. Nu is het werk al een eindje op weg en komt de aannemer alsnog met hoeveelheden die afwijken van de bestekshoeveelheid. Mijn vraag is: hoe moeten we daar nu mee omgaan? Worden deze afwijkingen wel of niet verrekend? En zeg me niet dat het antwoord alweer is: dat hangt er van af

Nou, dat is eigenlijk wel het antwoord dat ik had willen geven. Het hangt er werkelijk van af waardoor het verschil is ontstaan. Gaat het om een onjuiste hoeveelheid in het bestek, of heeft de afwijking een andere oorzaak?

Kun je dat toelichten?

Procedure accorderen hoeveelheden kenmerk 'A'
In de Standaard RAW Bepalingen is een procedure opgenomen voor het accorderen van hoeveelheden met het kenmerk ‘A‘. De aannemer heeft de mogelijkheid om binnen 15 dagen na de datum van opdracht middels een controleverklaring aan te geven met welke hoeveelheden hij het niet eens is. De controle wordt door de aannemer uitgevoerd aan de hand van het bestek en de hem door de opdrachtgever binnen 3 dagen na de datum van opdracht verstrekte aanvullende gegevens.

Indienen controleverklaring
Er staat letterlijk in artikel 01.01.08 lid 04: “Indien de aannemer geen controleverklaring binnen de gestelde termijn indient, wordt de aannemer geacht met de hoeveelheden behorende bij een resultaatsverplichting die met een ‘A’ zijn gekenmerkt, akkoord te gaan.”

Gevolg van niet tijdig controleren
Het gevolg van niet tijdig controleren is dat elke afwijking die tijdens de controle door de aannemer had kunnen worden ontdekt, niet meer wordt verrekend. Hij wordt, door het niet tijdig indienen van de controleverklaring, immers geacht akkoord te zijn met de hoeveelheden in het bestek en daarvan wordt in artikel 01.01.08 lid 14 gezegd; “Afwijkingen van vastgestelde geaccordeerde hoeveelheden die tijdens de uitvoering worden geconstateerd, worden niet verrekend tenzij dit voortvloeit uit het bepaalde in paragraaf 29 van de UAV 2012.”.

Uitzondering op de regel: paragraaf 29 van de UAV 2012. Ook als de hoeveelheden door de aannemer niet zijn geaccordeerd en hij dus geacht wordt het met de bestekshoeveelheid eens te zijn, behoudt hij het recht op verrekening als de afwijking voortvloeit uit de UAV.

Het verschil tussen de werkelijke toestand en de in het bestek beschreven toestand?

Precies! In dat geval houdt de aannemer recht op verrekening van de geconstateerde afwijking.

Jeetje, dan zal ik eerst maar eens uitzoeken waar het verschil vandaan komt. 
Bedankt Jacques, weer wat geleerd!De CROW-helpdesk beantwoordt dagelijks enkele tientallen vragen op het gebied van RAW, UAV-GC en aanbesteden. Vragen stellen kan via het contactformulier op onze website of stuur een e-mail naar helpdesk@crow.nl

Reacties

ron reijnders
dit keer helemaal eens ; ik meldt dit toch om op de hoogte te blijven van evt. reacties van anderen.
Of kan ik me ook abonneren zonder iets inhoudelijks te zeggen enof mijn naam in te vullen ?
31-5-2017 15:14:05

Abonneer
 Security code
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven