Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Slimme voertuigen en infrastructuur: het scannen van wegen concreet maken

 • Datum: 30-06-2021
 • Duur: 09:30 - 12:00
 • Locatie: Online (Zoom)
 • Productgroep: Webinar
 • Soort: Gratis

Op 30 juni is het derde webinar in een serie van kennissessies over ADAS: de werking van rijtaakondersteunende systemen en de relatie met de weginfrastructuur en de weginrichting van decentrale wegen.

 
Gratis
Inschrijven via de website is op dit moment helaas niet mogelijk. Wel kunt u altijd informeren naar de mogelijkheden voor deelname. Bel de klantenservice: 0318 - 69 53 15 of e-mail klantenservice@crow.nl.
 • Volledig autonoom rijden laat nog even op zich wachten. Daarom is het in de transitiefase interessant de effecten van de rijtaakondersteunende systemen (ADAS) op het Nederlandse wegennet zo veel mogelijk te benutten. Dit kan de komende jaren meehelpen het verkeer veiliger, efficiënter en duurzamer te maken. ADAS wordt aan de voertuigkant ontwikkeld voor onder andere de Europese markt. Om ADAS zo optimaal mogelijk te laten functioneren wordt een herkenbare en eenduidige weginrichting steeds belangrijker.

  Voor wegbeheerders liggen er kansen om met de ontwikkeling van fysieke en digitale infrastructuur (in diverse stadia van ontwerp, beheer en onderhoud) de functionaliteiten van ADAS te ondersteunen en er de gewenste effecten uit te halen. Dit vraagt om een methodiek om infrastructuur/wegen te kunnen toetsen met betrekking tot kenmerken/ontwerpelementen die invloed hebben op het veilig en correct functioneren van ADAS.

  Er liggen kansen om een toetsingsmethodiek voor de ADAS-infrastructuur aan te laten sluiten bij of onderdeel te laten zijn van verkeersveiligheidsaudits en de Europese regelgeving die hiervoor van kracht wordt per december 2021. Parallel hieraan worden al methoden ontwikkeld en al op beperkte schaal toegepast om aandachtspunten in wegontwerp en -inrichting met betrekking tot het functioneren van ADAS (‘hot spots’) in kaart te brengen. 

  De ervaringen die al met de eerste vormen van een ‘ADAS-toets’ zijn opgedaan, zullen in combinatie met de behoeften van wegbeheerders meehelpen om tot een goede toetsingsmethodiek voor ADAS te komen. Tegelijkertijd kunnen er met de kennis die er al is, no-regret-maatregelen worden benoemd om al op korte termijn het functioneren van ADAS op ‘hot spots’ in verschillende omstandigheden te verbeteren. Ook kunnen vanuit de hiaten in de bestaande kennis de belangrijkste onderzoeks- en ontwikkelvragen worden benoemd.

  Aan het eind van het webinar weet de deelnemer:
  • waar een optimale weginrichting in de basis aan moet voldoen, waarin zowel mens (bestuurder) als machine (auto-ADAS) optimaal kunnen functioneren
  • wat de risico’s zijn van specifiek maatwerk en hoe daar mee om te gaan in relatie tot ADAS
  • te benoemen welke kenmerken van de fysieke infrastructuur, op element- en routeniveau, het veilig en correct functioneren van ADAS mede beïnvloeden
  • de ontwikkelingen op het gebied van verkeersveiligheidsaudits en de relatie daarvan met veilig functioneren van voertuigen met ADAS te duiden
  • een beeld te vormen van ontwikkelingen vanuit Automotive gericht op de beoordeling van veilig functioneren van ADAS in verschillende wegsituaties
  • enkele concrete acties te formuleren om voor eigen wegennet en organisatie stappen te zetten naar toekomstbestendige infrastructuur, die veilig functioneren van ADAS ondersteunt.
  1. Het managen van de transitie naar autonoom rijden: regelgeving, rol van de wegbeheerder en benutten van kansen voor de verkeersveiligheid met ADAS
   •  Inleiding CROW Marco van Burgsteden
  2. Nieuwe EU regelgeving voor het toetsen van veiligheid, wegontwerp en -inrichting (RISM II) en kansen voor van verkeersveiligheidsaudits op wegen die niet binnen de verplichte scope van RISM II vallen (vrijwillige audits)
   • Spreker Gerard van Dijck, CROW
  3. Aandachtspunten in de infrastructuur voor veilig functioneren van ADAS op verschillende wegtypen
   • Spreker Peter Morsink, Royal Haskoning DHV
  4. Handelingsperspectief voor de wegbeheerder: Benoemen no-regret maatregelen korte termijn, kennisvragen voor de langere termijn, aanscherping van bestaande onderzoeksvragen
   • Spreker John Steendijk, provincie Noord Holland
          5. Sluiting en vervolgacties
Scroll naar boven