Gevalideerde producten

De eigenschappen van de volgende producten zijn gevalideerd door het Asfaltkwalitteitsloket:

 
Product Indiener Claim TRL-niveau Certificaat
KWS-DZOAB 16 50% PR KWS Infra BV
 • Product is civieltechnisch gelijkwaardig aan DZOAB 16
4 Certificaat
KWS-DZOAB 16 50% PR KWS Infra BV
 • Product is civieltechnisch gelijkwaardig aan DZOAB 16
7 Certificaat
KonwéCO2 85% KWS Infra BV
 • 40% energiebesparing op gas tijdens de productie ten opzichte van AC Base/Bin met 60% PR;

 • 40% CO2 reductie op gas tijdens de productie ten opzichte van AC Base/Bin met 60% PR;

 • 40% bepsparing op primaire grondstoffen ten opzichte van AC Base/Bin met 60% PR;

 • 2,91 Euro MKI besparing (cradle-to-gate) ten opzicht van het branche-gemiddelde van een AC Base/Bin met 50% PR;

 • Functionele eigenschappen conform eisen in de Standaard RAW Bepalingen 2015 voor TL-A, TL-B, TL-C, TLZ-C, TLZ-B, OL-A, OL-B, OL-C belaste wegen;

 • Relaxatiegedrag bitumen na productie 40% minder aangetast.

7 Certificaat
LEAB BAM Infra bv
 • Door het gebruik van de LEAB-systematiek wordt gemiddeld 30% minder COuitgestoten en gemiddeld 30% minder gas verbruikt bij de productie van asfalt ten opzichte van de traditionele productiewijze van heet asfalt;
 • De MKI-score over het productieproces (module A3) van LEAB-mengsels is gemiddeld 21% lager dan voor heet geproduceerde asfaltmengsels;
 • LEAB-mengels zijn, net als heet geproduceerde asfaltmengsels, 100% recyclebaar;
 • LEAB-mengsels hebben zowel initieel als op termijn dezelfde civieltechnische eigenschappen als heer geproduceerde asfaltmengsels;
 • Het vochtgehalte in LEAB-mengsels is direct na menging ruim lager dan 0,1% m/m. Deze grenswaarde wordt ook gehanteerd voor heet geproduceerde asfaltmengsels;
 • LEAB-mengsels, die worden verwerkt met dezelfde verdichtingsapparatuur en dezelfde verdichtingsenergie, hebben dezelfde verdichtingsgraad als heet geproduceerde asfaltmengsels;
 • LEAB-mengsels worden al ruim 16 jaar toegepast en geaccepteerd op allerlei wegen, van plattelandsweg tot autosnelweg.
9 Certificaat
KonwéGreen W KWS Infra BV
 • Ruim 15% energiebesparing (op gas) tijdens de productie t.o.v. AC 11 Surf met 30% PR;
 • Ruim 15% CO2 reductie (op gas) tijdens de productie t.o.v. AC 11 Surf met 30% PR;
 • Ruim 80% meer besparing op primaire grondstoffen t.o.v. AC 11 Surf met 30% PR;
 • 3,08 euro MKI besparing (cradle-to-gate) t.o.v. branchegemiddelde (2018) van AC Surf met 30% PR;
 • Functionele eigenschappen voldoen aan AC Surf DL-A tot en met DL-IB;
 • Relaxatiegedrag van het teruggewonnen bindmiddel na productie gelijkwaardig aan referentiemengsel.
7 Certificaat


De volgende producten zijn aangemeld ter validatie bij het Asfaltkwaliteitsloket en momenteel in behandeling:

Productnaam:                                                                                     Indiener:
LE2AP DZOAB 95% Circulair                                                              BAM Infra Asfalt
Asfaltdeklaag met PR i.p.v. primair mineraal aggregaat                    Asfalt Productie Amsterdam B.V.

Disclaimer
CROW en degenen die de validatie van de gestelde claims hebben gedaan voor het Asfaltkwaliteitsloket, hebben dit gedaan op basis van de laatste stand van wetenschap en techniek. Desondanks kunnen er onjuistheden in de validatie voorkomen.
Gebruik van de gegevens is op eigen risico. CROW sluit, mede ten behoeve van degenen die hebben meegewerkt aan de validatie, iedere aansprakelijkheid uit voor schade die mocht voortvloeien uit het gebruik van de gegevens.


Door het deskundigenteam van Asfaltkwaliteitsloket zijn alleen de claims naar de eigenschappen/kwaliteiten van het innovatieve product onderzocht. Dit houdt uitdrukkelijk niet in dat het deskundigenteam van het Asfaltkwaliteitsloket het product (in al zijn facetten onder alle omstandigheden) heeft goedgekeurd. Het houdt wel in dat het product de eigenschappen/kwaliteiten heeft die door het deskundigenteam van het Asfaltkwaliteitsloket zijn gevalideerd.
 
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven