Betrokken partijen

Stuurgroep Asfaltkwaliteitsloket

De stuurgroep van het Asfaltkwaliteitsloket bestaat uit vertegenwoordigers van wegbeherende instanties, aannemerij en kennisinstellingen:

Samenstelling Stuurgroep Asfaltkwaliteitsloket (per 1 april 2020)

  • Arie Bleijenberg, TNO (voorzitter)
  • Jan de Boer, KWS
  • Edwin Griffioen, Rijkswaterstaat
  • Erik te Duits, BAM Infra
  • Marten Klein, gemeente Amsterdam
  • Lindy Molenkamp, provincie Noord-Holland

Pool van deskundigen

Een team van onafhankelijke deskundigen beoordeelt de innovatieve producten. Dit team wordt samengesteld uit een pool van deskundigen op basis van relevante kennis en beschikbaarheid. De pool van deskundigen bestaat uit de volgende personen:
 
Deskundige Bedrijfsnaam Deskundige Bedrijfsnaam
Lambert Houben TU Delft André Houtepen Gemeente Rotterdam
Harry van Ewijk SGS Search Consultancy’ Sandra Erkens TU Delft
Jacob Groenendijk Kiwa KOAC Greet Leegwater TNO
Christ van Gurp Kiwa KOAC Ard Kuijpers M+P
Martin van de Ven TU Delft Peter Gosselink RHDHV
Jan Voskuilen Groen Asfalt Ulbert Hofstra SGS-Intron
Marc Stet Via Aperta Suzanne de Vos-Effting RWS
Berry Bobbink BB Infra asfalt advies Mantijn van Leeuwen Nibe

De pool van deskundigen wordt periodiek beoordeeld op samenstelling en grootte door de Stuurgroep Asfaltkwaliteitsloket.

Commitment

De volgende organisaties hebben hun commitment ten aanzien van het Asfaltkwaliteitsloket uitgesproken.

 

 

Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven