Het team

CROW heeft met ondersteuning van Decisio en Twynstra Gudde, en in nauwe samenspraak met een aantal gebruikers (provincies en gemeenten), de methode Wikken en Wegen ontwikkeld.

Rol van CROW

Marco van Burgsteden (CROW) heeft een bijdrage geleverd aan de Wikken en Wegen-methode. Hij kan samen met u kijken of de methode past bij uw mobiliteitsvraagstuk en u in contact brengen met een geschikte Wikken en Wegen-consultant. 

Wij werken met de volgende adviesbureau’s samen


 
 

© Copyright 2014 CROW