Consultants Verkeersatelier

Verkeersatelier is een verkeersadviesbureau, een mobiele werkplaats voor uiteenlopende verkeer- en vervoervraagstukken. Zij geloven in een interactieve en proactieve aanpak die gebruikt wordt om conflicten te voorkomen of op te lossen. Vanuit dit gedachtegoed werkt Verkeersatelier aan duurzame oplossingen met en voor belanghebbenden. Op deze pagina leest u meer over de consultants van Verkeersatelier.

Nico Molenaar

Nico is mede-eigenaar van Verkeersatelier en is Sr. adviseur verkeer en vervoer. Zijn passie ligt bij de participatieprocessen met stakeholders. Hij is ervan overtuigd dat plannen winnen aan draagvlak door de inbreng van belanghebbenden, maar vooral ook aan kwaliteit. Het opstellen van deze processen is maatwerk en behoeft goede afstemming met de betreffende opdrachtgever. Deze processen heeft Nico in de afgelopen jaren veelvuldig opgezet en begeleid: van eenvoudige verkeersadviezen tot complete verkeer- en vervoerplannen. 

Het maken van MKBA’s en een second opinion daarop behoren tot zijn vaardigheden. Zo heeft Nico het omslagpunt van het mogelijke metrostation Sixhaven voor de Noord/Zuidlijn doorgerekend. De combinatie van proces en inhoud komen voor hem in het ‘wikken en wegen’ helemaal tot zijn recht.

© Copyright 2014 CROW