Gecertificeerde consultants

Hieronder treft u een overzicht van de bureaus van de Wikken en Wegen-consultants.

BCI is een toonaangevend adviesbureau. Zij werken aan economische structuurversteking op verschillende schaalniveaus. Lees meer over de consultants van BCI.
 

 

CE Delft draagt met onafhankelijk onderzoek en advies bij aan een duurzame samenleving en is toonaangevend op het gebied van mobiliteit, transport, energie en grondstoffen. Lees meer over de consultants van CE Delft.
 

 

Decisio is een onderzoeksbureau gespecialiseerd in economische vraagstukken. Het bureau is actief op de terreinen ruimtelijke economie, mobiliteit en infrastructuur en ‘markt, overheid en maatschappij’. MKBA’s zijn een van hun expertises. Lees meer over de consultants van Decisio.
 

Ecorys is een economisch adviesbureau. Hun medewerkers adviseren overheden op het sociaal domein, op gebiedsontwikkeling en vastgoed en op mobiliteit en bereikbaarheid. Lees meer over de consultants van Ecorys.
 

Goudappel Coffeng is de mobiliteitsexpert die zich graag inzet om met de klant en andere belanghebbende te komen tot een zorgvuldige afweging. Lees meer over de consultants van Goudappel Coffeng.
 

 

Sweco ontwerpt en ontwikkelt de samenlevingen en de steden van de toekomst. Hun werk leidt tot duurzame gebouwen, efficiënte infrastructuur en toegang tot elektriciteit en schoon water. Lees meer over de consultants van Sweco.
 

 

Twynstra Gudde is dé specialist in vernieuwend kijken naar complexe vraagstukken en het doorgronden van waar het in unieke opgaven om gaat. Om het daarna werkend te krijgen met bewezen, werkbare en nieuwe oplossingen, met mensen en organisaties. Lees meer over de consultants van Twynstra Gudde.
 

 

Verkeersatelier is een verkeersadviesbureau, een mobiele werkplaats voor uiteenlopende verkeer- en vervoervraagstukken. Zij geloven in een interactieve en proactieve aanpak die gebruikt wordt om conflicten te voorkomen of op te lossen. Vanuit dit gedachtegoed werkt Verkeersatelier aan duurzame oplossingen met en voor belanghebbenden. Lees meer over de consultants van Verkeersatelier.

 

© Copyright 2014 CROW