Wikken en wegen-consultant worden

Bent u als adviesbureau voor overheden en decentrale overheden geïnteresseerd in een samenwerking met CROW en haar certificering voor Wikken en Wegen? CROW biedt een gedegen opleiding en certificering aan, waarmee u als Wikken en Wegen-consultant aan de slag kan.

Voordelen certificering

Met een certificaat zijn uw consultants bewezen in staat om complexe vraagstukken op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid aan te pakken aan de hand van de Wikken en Wegen-methode. Decentrale overheden hebben steeds vaker behoefte aan deze procesaanpak om inzicht te krijgen in complexe vraagstukken en juiste beslissingen te kunnen nemen.

Certificeringstraject

Kandidaten moeten op basis van hun CV en twee referenties aan kunnen tonen dat:
  • zij inhoudelijke MKBA-experts zijn
  • zij in staat zijn de inhoudelijke processen van Wikken en Wegen te begeleiden.


Er volgt een intakegesprek waarin wordt bepaald of de consultant aan het certificeringsproces kan deelnemen. Om de onafhankelijkheid van de beoordeling te waarborgen zal in het beoordelingsteam een expert van TU Delft plaatsnemen, samen met de CROW Wikken en Wegen-experts.

Drie soorten beoordelingen 

1.      Wanneer de consultant geschikt geacht wordt, zal het certificeringsproces met opleiding gestart worden. 
2.      Als de consultant deels geschikt is, zal gevraagd worden of de consultant mee kan lopen met een gecertificeerde consultant zodat de consultant zich kan ontwikkelen tot een geschikte kandidaat voor de certificering. Dit geldt specifiek voor consultants die het begeleiden van inhoudelijke processen nog onvoldoende beheersen.
3.      Komt uit de beoordeling naar voren dat de consultant niet geschikt is, krijgt u dit zo spoedig mogelijk te horen van onze Wikken en Wegen-expert. 
 
De kandidaten worden getoetst met een opdracht die nauw aansluit bij de beroepspraktijk. Hiermee kunnen onze experts beoordelen of de consultant gecertificeerd wordt. Bij een positief resultaat ontvangt de kandidaat een CROW-certificaat op en kan deze als Wikken en Wegen-consultant aan de slag.

Kosten

Het traject kost 1250 euro excl btw. Hieronder valt zowel een CV-controle als intakegesprek. Verdere training is inbegrepen.
Let op: Heeft de kandidaat wel een intakegesprek gehad, maar is deze niet geschikt voor certficering? Ook dan blijven de kosten 1250 euro voor rekening van de kandidaat. 

Aanmelden consultants

Wilt u als adviesbureau uw consultant aanmelden voor de certificering van Wikken en Wegen? Stuur een e-mail met alle gegevens (organisatie, naam, functie, emailadres) naar Marco van Burgsteden

© Copyright 2014 CROW