Consultants

Wie gaan met de vraagstukken aan de slag?

CROW heeft met ondersteuning van Decisio en Twynstra Gudde en in nauwe samenspraak met een aantal gebruikers (provincies en gemeenten) de methode Wikken en Wegen ontwikkeld.

Om de impact van deze aanpak te vergroten is het nodig gebleken dat de gebruikers begeleid worden door doorwrochte MKBA (Maatschappelijke Kosten Baten Analyse)-experts en uitmuntende procesbegeleiders. Daarom zijn zes vooraanstaande adviesbureaus geselecteerd of geaccrediteerd, waarvan een of enkele consultants zijn gecertificeerd.

De consultants hebben in de praktijk bewezen dat zij het proces en de inhoud (probleemverkenning en -analyse, inschatten/kwantificeren/waarderen van effecten, het gebruik van de tools etc.) helemaal in de vingers te hebben. Zij zijn allen uitermate goed in staat om de methode toe te passen en het proces te begeleiden.
Bekijk de gecertificeerde consultants

Een Wikken en Wegen-expert worden?

Bent u als adviesbureau voor overheden en decentrale overheden geïnteresseerd in een samenwerking met CROW en haar certificering voor Wikken en Wegen? CROW biedt een gedegen opleiding en certificering aan, waarmee u als Wikken en Wegen-consultant aan de slag kan.

Lees meer over de voordelen, het traject en aanmeldproces

© Copyright 2014 CROW