Pilot Utrecht

Hier vindt u de ervaringen en resultaten die met Wikken en Wegen zijn geboekt in Utrecht.

Aanleiding

Herbert Tiemens van de provincie Utrecht (destijds nog BRU) vroeg zich af wat de maatschappelijke kosten en baten van verschillende fietsprojecten zijn. Dergelijke informatie zou ondersteunend kunnen zijn bij de beleidsprogrammering en prioritering op het gebied van de fiets.

In twee sessies met experts van de gemeenten Utrecht, Bilthoven en Zeist zijn voor drie fietsprojecten met behulp van de Wikken en Wegen aanpak nadere analyses gedaan:
  • Fietsverbinding Lage Weide-Zuilen via een nieuwe brug over het Amsterdam-Rijnkanaal
  • Nieuwe fietsverbinding Bilthoven-Utrecht Noord (Voordorp) langs de spoorlijn
  • Aanpassing Oude Arnhemseweg (Zeist) tot fietsstraat

Resultaten 

De Wikken en Wegen-aanpak leverde interessante inzichten en conclusies op. Een voorbeeld hiervan is de fietsbrug, die uit Wikken en Wegen naar voren kwam als een aantrekkelijker keuze dan investeren in een veerverbinding. En ook een beperkte verbetering voor fietsers, zoals een fietsstraat kwam positief uit de analyses naar voren. 

Lees hier de volledige beschrijving van Casus Utrecht »

Ervaringen
Richard van der Westen (omgevingsmanager):
“De meerwaarde voor ons is dat we een aantal effecten kunnen kwantificeren. Met name het daadwerkelijke toekomstige gebruik en de totale maatschappelijke investering zijn van belang om een goede afweging te kunnen maken tussen de verschillende factoren. Door dit inzicht kan het college een betere weging maken tussen de factoren en een besluit nemen.”

© Copyright 2014 CROW