Pilot Rotterdam

Hier vindt u de ervaringen en resultaten die met Wikken en Wegen zijn geboekt in Rotterdam.

Aanleiding

In Rotterdam loopt een belangrijke verkeersbundel vanaf de rijksweg A20 rechtstreeks naar het Rotterdamse centrum. Op deze corridor tussen het Schieplein en het Hofplein rijden dagelijks omvangrijke aantallen auto’s, fietsen en trams. De leefbaarheid van de buurt en wijk lijdt hier onder, onder meer doordat het tijd en moeite kost om de drukke Schiekade over te steken. Al jaren woedt in Rotterdam de discussie over de afstelling van de verkeerslichten: Moet die nu autovriendelijker, fietsvriendelijker of ov-vriendelijker.

Wim Hinkamp van de gemeente Rotterdam wilde met de Wikken en Wegen aanpak de verschillende effecten en belangen goed in kaart brengen en weten wat dat aan maatschappelijke kosten en baten zou betekenen. Een belangrijke randvoorwaarde vanuit Rotterdam was dat forse en dure infrastructurele en ruimtelijke ingrepen buiten de scope aan oplossingen vallen.

Resultaten

De te verwachte effecten van verschillende oplossingsrichtingen zijn bij dit Wikken en Wegen project helder in beeld gebracht en - waar nodig en mogelijk - gekwantificeerd. Een van de belangrijkste uitkomsten van de Wikken & Wegen aanpak was dat een groene golf voor fietsers op de Schiekade een omvangrijke, maatschappelijke winst (geraamd op 10 miljoen euro) tot gevolg kon hebben. Daarnaast traden nog andere, positieve effecten op. De gemeente Rotterdam heeft na deze Wikken en Wegen sessies en met deze uitkomst verder invulling gegeven aan de implementatie van de conclusies en meegenomen in het nieuwe Fietsplan.

De deelnemers in Rotterdam waren zeer enthousiast over de Wikken en Wegen-aanpak. Het leidde tot meer onderling begrip, draagvlak en in korte tijd tot een oplossingsperspectief van een al langer lopend vraagstuk.

Lees hier de volledige beschrijving van Casus Rotterdam »

Ervaringen
Inge Breughem (landschapsarchitect): 
“Dankzij Wikken en Wegen hebben wij complexe vraagstukken integraal financieel inzichtelijk kunnen maken.”

Wim Hinkamp (teamleider): 
“De grootste meerwaarde van Wikken en Wegen is dat het een proces afdwingt waardoor je met alle disciplines gezamenlijk kijkt naar een project.”

Will Clerx (senior adviseur): 
“De meerwaarde van Wikken en wegen is niet zozeer de uitkomst maar het systematisch in beeld brengen van effecten en het delen van kennis hierover vanuit verschillende disciplines.”

© Copyright 2014 CROW