Pilot Culemborg

Hier vind u de ervaringen en resultaten die met Wikken en Wegen zijn geboekt in Culemborg.

Aanleiding

auto.pngIn Culemborg fietsen veel scholieren via een tweetal rotondes en de Tunnelweg onder het spoor door van huis naar school en ’s middags weer terug. Met name ’s ochtends is er een grote stroom fietsers, die voorrang hebben op de rotondes, waardoor het autoverkeer bij de rotondes opstroopt. De rotondes zijn sterk verouderd en krap. Doordat het autoverkeer opstroopt kwamen ook de aanrijtijden van de nabijgelegen brandweerkazerne in gevaar.

In eerste instantie dacht de wethouder van Culemborg, dat een fly-over voor fietsers parallel aan het spoor de oplossing zou zijn. Daardoor zouden fietsers niet meer gebruik hoeven te maken van de rotondes. Maar omdat dit een relatief dure oplossing was wilde Culemborg bekijken of er nog betere of goedkopere oplossingen waren. Dit was de aanleiding voor een pilot met Wikken en Wegen.

Resultaten 

Uit Wikken en Wegen is een mooie alternatieve oplossing naar voren gekomen: het fietsverkeer hoeft geen rotonde meer driekwart te nemen, wat de doorstroming sterk verbetert en het gevoel van veiligheid vergroot. Naast een daadwerkelijk oplossing was bij dit project ook een grote winst de versnelling in de besluitvorming over dit probleem (het vraagstuk lag al meer dan vijf jaar op tafel). Daarnaast was door het mee laten denken van de stakeholders een breed draagvlak ontstaan.Lees hier de volledige beschrijving van Casus Culemborg »

Ervaringen
Wout van der Heijden van de gemeente Culemborg
'Fantastisch dat je in zo’n korte tijd tot stevige inzichten kunt komen, waarbij alle betrokkenen ook begrijpen waarom je tot bepaalde conclusies komt. Het begrip voor elkaars belangen was er meteen. Er is op een constructieve manier gezocht naar oplossingen die zoveel mogelijk met de belangen rekening houdt.’

© Copyright 2014 CROW