Wikken en Wegen in de praktijk

Wikken en Wegen is al succesvol ingezet bij meerdere besluitvormingsprocessen over mobiliteits- en bereikbaarheidsvraagstukken. Graag laten wij u zien hoe de methode in de praktijk werd toegepast én ervaren door de verschillende stakeholders. Er zijn 3 pilots uitgevoegd.

Pilots

  • Culemborg (betere doorstroming autoverkeer op fietsroute voor scholieren) 
  • Utrecht (MKBA voor verschillende fietsprojecten)
  • Rotterdam (Verkeersdrukte in binnenstad reguleren afstemming verkeerslichten)

Wikken en Wegen projecten

© Copyright 2014 CROW