Projecten

Hoe zet je Wikken en Wegen in bij besluitvormingsprocessen over mobiliteits- en bereikbaarheidsvraagstukken? Hoe werkt het in de praktijk?

Afgeronde projecten

  • Pilot Culemborg (druk fietsverkeer op rotondes anders inrichten)
  • Pilot Utrecht (MKBA voor verschillende fietsprojecten)
  • Pilot Rotterdam (verkeersdrukte in binnenstad reguleren met afstemming verkeerslichten)
  • Gemeente Nijkerk (verkeersveiligheid op een ontsluitingsweg)

© Copyright 2014 CROW