Verkeersmanagement

Verkeersmanagement is het doelgericht beïnvloeden van verkeersstromen met als doel een optimale verkeersafwikkeling uit oogpunt van maximale doorstroming, minimale milieuhinder of zo groot mogelijke verkeersveiligheid.

Verkeersmanagement wordt ingezet in zowel reguliere situaties (b.v. beperken van congestie tijdens de spits) als in tijdelijke situaties zoals bij evenementen en wegwerkzaamheden. Er wordt gebruik gemaakt van enerzijds dwingende maatregelen (zoals verkeerslichtenregelingen of rijbaansignalering) en anderzijds informerende maatregelen (zoals dynamische routepanelen of routeadviezen via navigatieapparatuur en smartphones). Het vakgebied is aan flinke veranderingen onderhevig door nieuwe technische mogelijkheden en de toenemende beschikbaarheid van data. Bijvoorbeeld:
 

 • Voertuigen communiceren steeds meer met elkaar en met verkeerslichten en andere bakens en sensoren (C-ITS).
 • Voertuigen krijgen steeds meer automatische rijfuncties.
 • Weggebruikers krijgen steeds betere en op maat gesneden reisadviezen.
 

CROW biedt kennis in verschillende vormen

 
CROW biedt de kennis aan die u nodig hebt indien u werkzaam bent op het terrein van verkeersmanagement en verkeerslichtenregelingen. Het volgende wordt u aangeboden.
 
 • Online Kennismodule verkeersmanagement. Een bundeling van alle door CROW uitgegeven kennis. Het gaat daarbij zowel om basiskennis (b.v. Handboek verkeersmanagement) als specifieke kennis over onderwerpen als verkeerslichten, evenementenverkeer, (wegen)bouwverkeer en incident management.
 • Publicaties. Het aanbod bestaat uit:
  • CROW-publicaties (drukwerk)
  • CROW-publicaties (downloads)
  • documenten en achtergrondinformatie in de Bibliotheek Verkeer en Vervoer
  • specifieke kennis over gedragsaspecten
  • overzicht te downloaden documenten op het gebied van verkeerslichten
 • Kennis van andere organisaties. CROW biedt u ook documenten aan van andere organisaties die actief zijn op het gebied van verkeersmanagement. U vindt informatie over en documenten van de volgende organisaties:
  • IVER (Initiatiefgroep Verkeersregeltechnici)
  • LVMB (Landelijk Verkeersmanagement Beraad)
  • PPA (Praktijkproef Amsterdam)
  • GGT (Groene Golf Team)
  • CVN (Contactgroep Verkeersregeltechnici Nederland)
  • TrafficQuest
 • Cursus verkeersmanagement. Deze basiscursus over verkeersmanagement wordt aangeboden als onderdeel van de Opleiding Verkeerskunde.