Ruimte en mobiliteit

Ruimte en mobiliteit hangen met elkaar samen. We verplaatsen ons omdat we willen werken, vrienden willen bezoeken of andere activiteiten willen ondernemen. Steden functioneren niet zonder goed verkeer en vervoer.

Een goede bereikbaarheid is belangrijk voor productiviteit en concurrentiekracht van bedrijven. Op ontwerpniveau is er eveneens een sterke relatie tussen de weg en zijn omgeving (stedenbouw en verkeer). Het ontwerp van mooie wegen staat hierin centraal.

Goede integrale afstemming

Aan iedere ruimtelijke beslissing hangt een bereikbaarheids- en mobiliteitsvraagstuk. CROW heeft binnen dit thema als doelstelling een betere integrale afstemming te bewerkstelligen tussen verkeerskundigen, ruimtelijke planners en stedenbouwkundigen in alle fasen van de ontwerp- en planprocessen. Dit doen we door overzicht te scheppen in beschikbare kennis en door tools aan te bieden waarmee de effecten snel doorgerekend kunnen worden.

CROW en CROW-KpVV werken nauw samen binnen het thema 'Ruimte en mobiliteit'. Bekijk een overzicht van documenten in de Bibliotheek.

Stedenbouw en verkeer

Een weg ligt in een omgeving en maakt van deel uit van die omgeving. Bij het ontwerp van wegen zijn verkeerskundige en –technische elementen zeer belangrijk. Naast deze elementen zijn er meerdere aspecten waarmee rekening moet worden gehouden, zoals: het landschap, bebouwing, cultuurhistorie, materiaalgebruik en beheer. Om een goede en mooie weg te ontwerpen is het noodzakelijk dat verschillende vakdisciplines met elkaar samenwerken. In de praktijk blijkt dit al veel te gebeuren, maar er is ook veel sprake van spraakverwarring en onbegrip. Door inspiratieboeken te maken met goede voorbeelden laat CROW de meerwaarde zien van goede samenwerking tussen verschillende disciplines.

Webtool Mobiliteitsscan: razendsnel inzicht in bereikbaarheid

Steeds vaker is er inzicht nodig in verkeerssituaties op het gebied van mobiliteit en ruimtelijke ordening. Vraagstukken zoals: wat is de huidige verkeerssituatie, welke ontwikkelingen komen eraan, wat zijn effecten van maatregelen? Het antwoord op deze vragen is de basis voor (politiek)beleid. Met de Mobiliteitsscan van CROW krijgen gebruikers razendsnel inzicht in bereikbaarheid. Het gebruik bespaart organisaties tijd en geld. 
Lees verder over de Mobiliteitsscan

Contact

Marleen Hovens

Projectmanager

Bel of mail met
  • 0318-695373
  • 06-20651071
  • marleen.hovens@crow.nl
  • Marleen Hovens