Werkgroepen

Werkgroepen zijn ontmoetingen tussen kennis en praktijk. Ontmoetingen tussen professionals van CROW, de overheid en uit het bedrijfsleven. Professionals uit de sector werken kennisvragen uit en zoeken naar antwoorden op onderzoeksvragen. Het resultaat hiervan is dat ze kennis vastleggen in concrete producten en diensten die aansluiten bij de wensen van de gebruikers en waar de praktijk op dat moment behoefte aan heeft.

Op het gebied van parkeren is onderstaande werkgroep actief:

Vrachtautoparkeren

Om wegbeheerders, transporteurs en terreinbeheerders te helpen in hun zoektocht naar creatieve oplossingen voor het parkeren van vrachtauto’s is een CROW-werkgroep bezig met het samenstellen van een publicatie over dat onderwerp. De publicatie zal voor elke wegcategorie en voor diverse parkeerwensen mogelijke oplossingen bieden. Het boek zal in oktober 2013 verschijnen.
Contactpersoon: Hillie Talens (talens@crow.nl)

 

Meer informatie?

Hillie Talens

Projectmanager

Bel of mail met
  • 0318-695313
  • 06-20658739
  • hillie.talens@crow.nl
  • Hillie Talens