Parkeren

Parkeren is al tientallen jaren een belangrijk en een veelbesproken onderwerp in Nederland. Sinds in de jaren zestig, maar vooral de jaren zeventig, het aantal auto’s explosief groeide, zijn we in Nederland druk bezig met het opstellen van beleid om het parkeren van auto’s te reguleren. De parkeerdruk groeide door de jaren heen en het parkeren is een belangrijk onderdeel geworden van het huidige verkeer- en vervoersbeleid.

Fietsparkeren

Parkeren is niet alleen een belangrijk onderwerp voor automobilisten: ook fietsers hebben behoefte aan mogelijkheden om hun fietsen, gemakkelijk en ordelijk te parkeren. Veel gemeenten worstelen met fietsparkeren. In veel gevallen is er te weinig plaats in de openbare ruimte om alle fietsen een plek te geven. Inpandige voorzieningen zijn relatief duur. Bovendien is de betalingsbereidheid bij fietsers klein en kan er moeilijk onderscheid gemaakt worden in doelgroepen (langparkeren, kortparkeren, treinreizigers). U vindt ook informatie over fietsparkeren bij het onderwerp 'fiets'.

CROW-KpVV

Ook in de Bibliotheek Verkeer en Vervoer zijn diverse publicaties op het gebied van parkeren te vinden. CROW-KpVV richt zich op uitwisseling van kennis en ervaringen over (integraal) parkeerbeleid en parkeerregulering. Verschillende handreikingen over parkeerbeleid zijn beschikbaar in de kennisbank. Daarnaast volgt CROW-KpVV innovatieve ontwikkelingen rondom parkeren in woonwijken. CROW-KpVV doet onderzoek naar hulpmiddelen om een eerlijk en reëel parkeertarief vast te stellen voor verschillende situaties. 

Contact

Hillie Talens

Projectmanager

Bel of mail met
  • 0318-695313
  • 06-20658739
  • hillie.talens@crow.nl
  • Hillie Talens