Mobiliteitsmanagement

Mobiliteitsmanagement (MM) is het organiseren van slim reizen. Zowel het organiseren van samenwerking tussen overheden, werkgevers, publiekstrekkers en aanbieders van diensten, als het beïnvloeden van reisgedrag van de betreffende doelgroep

Mobiliteitsmanagement (MM) is op te splitsen in:

  • het organiseren van samenwerking tussen overheden, werkgevers, publiekstrekkers en aanbieders van diensten;
  • het beïnvloeden van reisgedrag van de betreffende doelgroep.

Verduurzamen

Mobiliteitsmanagement biedt reizigers of werknemers betere keuzes. Dat draagt bij aan het duurzamer maken van vervoer. Het maakt zelfs het maken van reizen overbodig (bijv. telewerken). Het is een instrument om steden en locaties bereikbaar en aantrekkelijk te houden. Werkgevers en publiekstrekkers hebben er veel baat bij. Mobiliteitsmanagement sluit aan bij maatschappelijke trends als flexibilisering en Het Nieuwe Werken.

Praktische toepassing

CROW-KpVV vertaalt het brede begrip mobiliteitsmanagement in praktische toepassingen en hulpmiddelen. Deze zijn opgenomen in de Bibliotheek Verkeer en Vervoer. Daarnaast ondersteunt CROW-KpVV provincies, stadsregio’s en gemeenten bij het bepalen van hun rol. Deelname van CROW-KpVV aan EPOMM maakt internationale ontwikkelingen toegankelijk. CROW-KpVV is hiervoor national focalpoint.

Website Mobiliteit en Gedrag

Er is een schat aan kennis beschikbaar over gedragsbeïnvloeding. Ook zijn er praktijkervaringen uit binnen- en buitenland . De website Mobiliteit en Gedrag maakt deze kennis toegankelijk voor de verkeerssector via theorie en beeldmateriaal. Laat u inspireren en zie dat gedragsbeïnvloeding zinvol is als je het goed aanpakt.

Deze website geeft u kennis en tips over het veranderen van gedrag, niet alleen gedrag in het verkeer maar ook mobiliteitsgedrag komt aan bod. En deze kennis is zowel afkomstig van CROW als van andere organisaties. De bestaande CROW-KpVV Toolkit Permanente Verkeerseducatie (PVE Toolkit) en de blogs van het sinds 2011 bestaande CROW-KpVV Weblog Beïnvloeding van Reisgedrag staan ook op deze website. Ondertussen heet het weblog nu Weblog Mobiliteit en Gedrag en is in de blogs voortaan naast reisgedrag ook aandacht voor verkeersgedrag en concrete onderwerpen zoals parkeren met de fiets en auto en gedrag in de schoolomgeving. Naast blogs vindt u hier ook publicaties, tools, nieuwsberichten en inspiratievoorbeelden.