Meubilair en installaties

Een weg bestaat uit meer dan een laag verharding. Een weg is aangekleed met meubilair en installaties, zoals: verkeersborden, bewegwijzering en markering. CROW biedt alle mogelijke handvatten voor deze aankleding van de weg.

Verkeerstekens (ondergebracht in nieuwe kennismodule)

Vanaf 20 mei 2015 is kennis over verkeerstekens (borden, tekens, markering) opgenomen in de nieuwe Online Kennismodule Verkeerstekens. Deze kennismodule is de opvolger van de website www.verkeerstekens.nl.

De nieuwe kennismodule is volledig geactualiseerd op basis van wet- en regelgeving. Zo zijn bijvoorbeeld de nieuwe borden, die 1 juli 2015 van kracht worden, opgenomen. Daarnaast bevat de kennismodule ook gemeenteljike borden, informatieborden en werk-in-uitvoeringsborden en markeringen. Met de 'Tool Verkeerstekens' (die onderdeel uitmaakt van de kennismodule) downloadt u actuele en officiële afbeeldingen van verkeertekens in hoge resolutie. 

Wilt u kennismaken met de nieuwe module? Tot 31 december 2015 geldt een introductieprijs (aantal maanden gratis toegang). Lees meer over Kennismodule Verkeerstekens.

Bewegwijzering

Het doel van bewegwijzering is het zo goed mogelijk informeren van weggebruikers en het zo vlot en veilig mogelijk geleiden van weggebruikers naar hun bestemmingen. Met behulp van bewegwijzering kunnen weggebruikers hun weg vinden op het wegennet en kunnen zij de plaats bepalen waar zij zich op dat moment bevinden.
 
CROW heeft in januari 2014 de nieuwe ‘Richtlijn Bewegwijzering 2014’ uitgebracht waarin alle relevante en actuele informatie over bewegwijzering samenkomt. De belangrijkste verschillen ten opzichte van zijn voorgangers zijn de nieuwe bewijzeringssystematiek en de nieuwe pijlconfiguratie. Deze richtlijn is beschikbaar als hardcopy publicatie en als onderdeel van de Online Kennismodule ‘Meubilair en Installaties’.

Markeringen

Markeringen zijn op of in het wegdek aangebrachte tekens ter geleiding, waarschuwing en regeling van het verkeer.
Deze markeringen:
  • geven de indeling van de weg in lengte- en breedterichting weer
  • verduidelijken het verloop van de weg
  • verduidelijken de functie van de verschillende wegonderdelen of ontwerpelementen

Bebakening

Bebakening is het samenstel van de op, in, boven en ter zijde van de verharding aangebrachte verkeerstekens en –voorwerpen die dienen ter geleiding, waarschuwing, regeling en beveiliging van het verkeer. Vanuit het gezichtspunt van de weggebruiker speelt bebakening een belangrijke rol in de oriëntatie. Het wegbeeld informeert de weggebruiker over het komende verloop van de weg. Dit is met name van belang bij verminderde zichtbaarheid: bij tegenlicht, bij aanwezigheid van een sneeuwdek of bij duisternis. Een compleet overzicht van alle kennis is te vinden in de publicatie ‘Richtlijnen voor bebakening en markering van wegen’ (geheel herzien in februari 2015). Deze richtlijn is beschikbaar als drukwerk en als onderdeel van de Online Kennismodule ‘Meubilair en Installaties’.