Werkgroepen

Werkgroepen zijn ontmoetingen tussen kennis en praktijk. Ontmoetingen tussen professionals van CROW, de overheid en uit het bedrijfsleven. Professionals uit de sector werken kennisvragen uit en zoeken naar antwoorden op onderzoeksvragen. Het resultaat hiervan is dat ze kennis vastleggen in concrete producten en diensten die aansluiten bij de wensen van de gebruikers en waar de praktijk op dat moment behoefte aan heeft.

Op het gebied van fiets is onderstaande werkgroep actief:

Snelle fietsroutes

Sinds maart 2013 wordt gewerkt aan een inspirerend boekwerk over snelle fietsroutes. Naast technische details zoals rijbaanbreedte, hellingen en boogstralen, zal het boek ook voorbeelden van ruimtelijke inpassing en communicatieplannen bevatten. Bij het samenstellen wordt geput uit de ervaringen die zijn opgedaan met de snelle fietsroutes zoals deze nu op enkele plaatsen in Nederland worden ontwikkeld en aangelegd. Het boek zal naar verwachting eind 2013 verschijnen.
Contactpersonen: Robert Hulshof (hulshof@crow.nl) en Hillie Talens (talens@crow.nl). 

Update: 11 maart 2014
De publicatie Inspiratieboek snelle fietsroutes is gepresenteerd op 11 maart 2014 in Leiden. 
Lees meer over deze uitgave (inclusief een bestelmogelijkheid).