Fiets

Voor een kwart van alle verplaatsingen pakt de Nederlander de fiets. Zelfs een kleine toename van het fietsgebruik biedt al enorme maatschappelijke voordelen voor de bereikbaarheid en het milieu. De fietser zelf ervaart ook tal van voordelen: fietsen is goedkoop, de fietser is meestal sneller op de plaats van bestemming en het is bovendien goed voor de gezondheid. Reden om het de fietser zoveel mogelijk naar de zin te maken.

Alle kennisontwikkeling rondom fietsbeleid hebben we ondergebracht bij CROW-Fietsberaad. Programmamanager Otto van Boggelen: ”Veel medewerkers van decentrale overheden moeten, willen of kunnen in hun werk iets met de fiets. Het gaat dan natuurlijk in de eerste plaats om verkeerskundigen. Maar het geldt ook voor stedenbouwers die een woonwijk revitaliseren, voor politieagenten die belast zijn met het opsporen van gestolen fietsen of voor medewerkers van een dienst Maatschappelijke Ontwikkeling die voor goede stallingen bij scholen moeten zorgen. Vaak hebben zij veel sympathie voor de fiets, maar worstelen zij met de vertaalslag naar concrete maatregelen. Het is de taak van CROW-Fietsberaad om hen te helpen met praktijkgerichte kennis." Meer informatie over CROW-Fietsberaad vindt u op www.fietsberaad.nl.

Fietsparkeren

Parkeren is niet alleen een belangrijk onderwerp voor automobilisten: ook fietsers hebben behoefte aan mogelijkheden om hun fietsen, gemakkelijk en ordelijk te parkeren. Veel gemeenten worstelen met fietsparkeren. In veel gevallen is er te weinig plaats in de openbare ruimte om alle fietsen een plek te geven. Inpandige voorzieningen zijn relatief duur. Bovendien is de betalingsbereidheid bij fietsers klein en kan er moeilijk onderscheid gemaakt worden in doelgroepen (langparkeren, kortparkeren, treinreizigers). U vindt ook informatie over fietsparkeren bij het onderwerp 'parkeren'.

Laatste tweets Volg ons
Contact

Otto van Boggelen

Projectmanager

Bel of mail met
Nieuwsbrief Fietsberaad
Het Fietsberaad brengt maandelijks een digitale nieuwsbrief uit. Abonneer u nu op de nieuwsbrief.
CROW-Fietsberaad
In de bibliotheek staan enkele documenten van CROW-Fietsberaad.
Alle documenten vindt u op www.fietsberaad.nl.
 
Twitter CROW-Fietsberaad
Nieuwsbrief CROW-Fietsberaad
Magazine Fietsverkeer