Online kennis & tools

Mobiliteitsscan biedt ook inzicht in de effecten op luchtkwaliteit

Steeds vaker is er inzicht nodig in verkeerssituaties op het gebied van mobiliteit en ruimtelijke ordening. De Mobiliteitsscan is een online tool van CROW waarmee gebruikers inzicht krijgen in bereikbaarheid en alle factoren die daarmee te maken hebben, zoals: parkeerbeleid, ruimtelijke ordening, mobiliteitsmanagement, fietsverkeer, openbaar vervoer, ingrepen in het wegennet en de effecten op luchtkwaliteit en geluid. De Mobiliteitsscan kan worden gebruikt voor:

  • parkeerbeleid
  • ruimtelijke ordening
  • mobiliteitsmanagement
  • fietsverkeer
  • openbaar vervoer
  • ingrepen in het wegennet
  • nieuwe wegen
  • effecten op luchtkwaliteit
  • geluid


Lees verder over de Mobiliteitsscan.