Luchtkwaliteit

Nederland voldoet voor een groot deel aan de Europese normen voor fijn stof en voor NO2. Het halen van de normen is echter maar een deel van het verhaal rond luchtkwaliteit.

Ook de effecten van de luchtkwaliteit op de gezondheid zijn belangrijk. Voor fijn stof is er geen drempelwaarde waaronder geen gezondheidsschade wordt aangericht. Studies wijzen uit dat in Nederland jaarlijks duizenden mensen zo’n 10 jaar eerder overlijden door langdurige blootstelling aan fijn stof. Terwijl de concentratie fijn stof in de lucht door de normen is afgenomen, is het nog maar de vraag in hoeverre dit het geval is voor de zeer schadelijke fractie ultrafijn stof in fijn stof.
 

Geen expliciete normen ultrafijn stof

Nederland lijkt niet overal de Europese normen voor fijn stofconcentratie (PM10en PM2.5) te gaan halen. Voor de concentratie ultrafijnstof (PM0,1) bestaan geen expliciete normen. Deze deeltjes zijn veel schadelijker maar het is niet duidelijk of deze door de PM10- en de PM2.5-normen zijn afgenomen. De voertuignormen voor fijn stof waren vroeger ook niet expliciet gericht op ultrafijn stof. Sinds 2013 zijn er echter ook deeltjesaantal-eisen ingevoerd in de regelgeving voor voertuigen, waardoor de emissie van ultrafijne deeltjes van nieuwe voertuigen effectief verminderd wordt. Meer informatie over de normen en de emissie vindt u in het Dashboard over luchtkwaliteit

Meer weten?

Jurgen de Haan

Projectmanager

Bel of mail met
  • 06-52472351
  • jurgen.dehaan@crow.nl
  • Jurgen de Haan