Stillerverkeer.nl opgeheven

U heeft geprobeerd een pagina te openen op stillerverkeer.nl. Die site is per 1 juli 2014 opgeheven. Informatie over stiller verkeer vindt u nu bij CROW en Infomil.

Reken- en meetvoorschriften Geluid

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud van de Reken- en meetvoorschriften Geluid overgedragen aan het RIVM. Voor vragen over de Reken- en meetvoorschriften Geluid kunt u vanaf 1 juli 2014 terecht bij InfoMil. Daar vindt u ook de vigerende Cwegdek waarden.

Informatie over Geluid bij CROW

Op de website van CROW vindt u informatie over Geluid op de vakgebiedpagina's. Daarnaast zijn er verschillende publicaties beschikbaar, evenals documenten in de bibliotheek van CROW-KpVV.


screenshot stillerverkeer.nl