Publicaties - Geluid

Wilt u uw kennis over het geluid updaten of verdiepen? CROW en CROW-KpVV geven meerdere interessante publicaties uit over dit onderwerp.

Publicaties

E-Factbooks  maatregelen geluid 
Er is een groot aantal maatregelen, die het meest doeltreffend zijn om het geluid door wegverkeer in de bebouwde kom te verminderen, geïnventariseerd . Veel van deze maatregelen kunnen ook een positief effect hebben op de luchtkwaliteit, en soms ook op het klimaat en de bereikbaarheid binnen een gemeente.

Dit portfolio bevat:
  • Factbook Stille wegdekken
  • Factbook Stille voertuigen en banden
  • Factbook Specifieke geluidshinder en handhaving
  • Factbook Ruimtelijke ordening en bouwgeoriënteerde maatregelen
  • Factbook Verkeersmaatregelen
  • Factbook Veelbelovende, innovatieve maatregelen

U vindt ook publicaties over geluid in de Bibliotheek Verkeer en Vervoer.