Collectief vervoer

Collectief vervoer is een verzamelnaam voor het openbaar vervoer (ov) per bus, tram, metro, regionale trein en schip en het contractvervoer voor doelgroepen. Provincies en stadsregio’s zijn wettelijk verplicht ov-concessies aan te besteden en gemeenten moeten via aanbesteding hun taxicontracten regelen. Elementen die daarbij een rol spelen zijn de vraag, het aanbod, de gewenste kwaliteit en het beschikbare budget. CROW en CROW-KpVV bieden veel uiteenlopende kennis over collectief vervoer. Deze kennis is opgenomen in de digitale kennisbank van CROW-KpVV en de Online Kennismodules en publicaties van CROW.

Toegankelijk voor iedereen

Collectief personenvervoer zoals taxi, bus, trein en tram moet toegankelijk zijn voor iedereen, ook voor mensen met een beperking. In 2010 werd alle niet railgebonden collectief personenvervoer toegankelijk voor mensen met een beperking. Het railgebonden collectief personenvervoer moet in 2030 toegankelijk zijn.

Wat biedt CROW?

CROW biedt informatie over de richtlijnen, wensen en behoeften die een optimale toegankelijkheid van het collectief personenvervoer mogelijk maken.  Daarnaast vindt u informatie over wat in de wet- en regelgeving is vastgelegd over toegankelijkheid. Ook zijn er tools om de reiziger het openbaar vervoer op een comfortabele manier te laten bereiken en gebruiken.

Wat biedt CROW-KpVV?

CROW-KpVV ondersteunt provincies, stadsregio’s en gemeenten bij het vervullen van hun beleidstaken op het gebied van het collectief personenvervoer. Alle kennisproducten van CROW-KpVV vindt u in de Bibliotheek Verkeer en Vervoer, onder het onderwerp ‘Collectief Vervoer’. Alle CROW-KpVV-producten zijn gratis te downloaden.

Kennisplatform Personenvervoer over water

CROW biedt een kennisplatform voor personenvervoer over water: http://www.personenvervoeroverwater.nl. Het kennisplatform verbindt professionals, die werken aan personenvervoer over water, aan bestaande kennis én aan elkaar, door middel van een bibliotheek, een overzicht van professionals, een overzicht van veelgestelde vragen, een weblog en relevant nieuws.

Werkt u aan personenvervoer over water en levert u graag een bijdrage aan het platform? Laat het ons weten!

Richtlijn voor DRIS

CROW-KpVV onderhoudt en beheert de standaard richtlijn voor dynamische reizigersinformatiesystemen (kortweg DRIS) in opdracht van de gezamenlijke vervoersautoriteiten verenigd in GOVI (Grenzeloze Openbaar Vervoer Informatie). De tekst van de standaard richtlijn kunt u hier downloaden. Voor vragen en opmerkingen over de standaard kunt u terecht bij onze helpdesk. Hier kunt u ook tegen kostprijs een papieren versie van de standaard richtlijn voor DRIS bestellen.