Bibliotheek

Dé plek voor kennis- en beleidsdocumenten over Verkeer en Vervoer. U vindt hier alle producten op het gebied van verkeer en vervoer, van CROW-KpVV.
In deze bibliotheek vindt u Kennisdocumenten van CROW-KpVV en derden, gekoppeld aan inhoudelijke onderwerpen én Beleidsdocumenten van gemeenten, stadsregio’s, provincies en samenwerkingsverbanden ter inspiratie.

Geluid (37)

Geluidsoverlast en lawaai vormen een onderschat probleem. Al sinds de jaren ‘50 is bekend dat geluid de volksgezondheid schaadt.
Lees meer...
Eerste Vorige
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
Volgende Laatste
 • Agendering van geluid Duurzame mobiliteit, Beleid & Doelen, Geluid
  16 oktober 2013
  Drukwerk
  Publicatie
  Eenmalige aanschaf
  Deze publicatie bevat zestien voorbeelden die de beleidsadviseurs milieu en geluid bij gemeenten en provincies op weg kunnen helpen bij het agenderen van geluidshinder door wegverkeer.
  Gratis excl. btw Meer informatie
 • Stillerverkeer.nl Duurzame mobiliteit, Beleid & Doelen, Geluid
  1 maart 2013
  Link
  De website stillerverkeer.nl is opgeheven. De informatie is vanaf nu te vinden bij CROW en Infomil.
 • InfoMil - Geluid Duurzame mobiliteit, Beleid & Doelen, Geluid
  12 november 2012
  Link
  Kenniscentrum InfoMil informeert overheden over wet- en regelgeving op milieugebied en het omgevingsdomein. Van de wet- en regelgeving over geluid heeft ve...
 • De wegdekcorrectie voor geluid van wegverkeer 2012 Duurzame mobiliteit, Beleid & Doelen, Geluid
  6 september 2012
  Drukwerk
  Publicatie
  Eenmalige aanschaf
  Gratis excl. btw Meer informatie
 • Richtlijnen geluidbeperkende constructies langs wegen Duurzame mobiliteit, Beleid & Doelen, Geluid
  15 maart 2012
  Drukwerk
  Publicatie
  Eenmalige aanschaf
  Deze publicatie bevat de laatste inzichten over akoestische modellering en dimensionering van geluidbeperkende constructies.
  Gratis excl. btw Meer informatie
 • Duurzame Mobiliteit - Beleid en Wetten in Europa en Nederland Duurzame mobiliteit, Schone voertuigen, Duurzame mobiliteit, Beleid & Doelen, Energie, Duurzame mobiliteit, Beleid & Doelen, Geluid, Duurzame mobiliteit, Beleid & Doelen, Gezondheid, Duurzame mobiliteit, Beleid & Doelen, Klimaat, Duurzame mobiliteit, Beleid & Doelen, Lucht
  20 februari 2012
  Download
  Publicatie
  Gratis uitgave
  Wilt u weten wat er op dit moment allemaal aan Europese en Nederlandse wetten en regels geldt op het gebied van duurzame mobiliteit?
 • Milieu en NatuurCompendium voor de leefomgeving Duurzame mobiliteit, Beleid & Doelen, Klimaat, Duurzame mobiliteit, Beleid & Doelen, Lucht, Duurzame mobiliteit, Beleid & Doelen, Geluid
  6 december 2011
  Link
  Het Milieu en Natuur Planbureau MNP, het CBS en de Wageningen Universiteit en Researchcentrum hebben op deze site allerlei feiten en cijfers, indicatoren, ...
 • Rijksdossier over geluid Duurzame mobiliteit, Beleid & Doelen, Geluid
  6 december 2011
  Link
  Op deze site geeft het Rijk informatie over lawaai en geluid.
 • Bromfietsen: schoner en stiller Fiets, Duurzame mobiliteit, Beleid & Doelen, Geluid, Duurzame mobiliteit, Beleid & Doelen, Lucht
  28 juni 2011
  Drukwerk
  Publicatie
  Eenmalige aanschaf
  CROW-publicatie 218r ‘Bromfietsen: schoner en stiller’ laat zien waar en hoe gemeenten zinvol kunnen ingrijpen bij bromfietsoverlast.
  Gratis excl. btw Meer informatie
 • Road traffic noise and stroke: a prospective cohort study Duurzame mobiliteit, Beleid & Doelen, Geluid
  4 maart 2011
  Publicatie
  Studie onder een grote bevolkingsgroep (57.000 peronen) waaruit blijkt, dat onder de groep mensen ouder dan 65 jaar de kans op een beroerte met 27% stijgt ...
CROW-Fietsberaad
In de bibliotheek staan enkele documenten van CROW-Fietsberaad.
Alle documenten vindt u op www.fietsberaad.nl.
 
Twitter CROW-Fietsberaad
Nieuwsbrief CROW-Fietsberaad
Magazine Fietsverkeer
Mobiliteit en gedrag
Wilt u meer weten over het thema 'mobiliteit en gedrag'? Kijk dan op de themasite daarover.
Bekijk de themasite