Verkeer en Vervoer

Van eerste idee voor het oplossen van een verkeers- of mobiliteitsprobleem tot en met de toepassing van die oplossing in de praktijk kunt u terecht bij het cluster Verkeer en Vervoer. Hier vindt u een breed palet aan (digitale) middelen. Of het nu gaat om het ontwikkelen van mobiliteitsbeleid, het beoordelen van mogelijke oplossingen, het ontwerpen van voorzieningen of het evalueren en monitoren: CROW geeft antwoord op uw vragen.

Samenstelling cluster Verkeer en Vervoer

Het cluster Verkeer en Vervoer beheert en ontwikkelt een reeks van CROW-producten. Daarnaast voeren we in opdracht van de gezamenlijke overheden het KpVV (Kennisplatform Verkeer en Vervoer)-Meerjarenprogramma uit. Samen is dit het merk CROW-KpVV geworden. Tot dit Meerjarenprogramma behoort ook CROW-Fietsberaad.

We hebben de ambitie om onze doelgroepen een compleet producten- en dienstenpakket op het gebied van verkeer en vervoer te bieden. Dat doen we met een groot aantal thema’s: van collectief vervoer tot wegontwerp. Voor ieder thema binnen het vakgebied is een beschrijving, met producten van CROW en het KpVV-programma. Zo is veel kennis te vinden in de CROW Online Kennismodules, maar ook in de Bibliotheek en de kennisbank van het Fietsberaad. Verspreiden van kennis gebeurt daarnaast via cursussen en bijeenkomsten waarbij professionals elkaar ontmoeten.

Tools

 • Kruispuntverkenner Abonnement Kruispuntverkenner geeft snel inzicht in de meest geschikte kruispuntvorm, gegeven de gewenste capaciteit,
  samenstelling van het verkeer, de beschikbare ruimte en verkeersveiligheid.
  Meer informatie
  € 139,00 ex. BTW
 • Duurzaamheidsscore Abonnement CROW-KpVV ondersteunt gemeenten bij het uitvoeren van dit beleid met de tool Duurzaamheidsscore. Meer informatie
  € 0,00 ex. BTW
Meer tools

Publicaties

Meer publicaties
CONTACT

Wim van Tilburg

Hoofd Verkeer en Vervoer

Bel of mail met
 • 06-21227182
 • wim.vantilburg@crow.nl
 • Wim van Tilburg
Recente Reacties Geen reacties
CROW-Fietsberaad
In de bibliotheek staan enkele documenten van CROW-Fietsberaad.
Alle documenten vindt u op www.fietsberaad.nl.
 
Twitter CROW-Fietsberaad
Nieuwsbrief CROW-Fietsberaad
Magazine Fietsverkeer