StadSPOORT

Welkom op de website van CROW. Zoals u weet wellicht weet, is kennisnetwerk StadSPOORT juni 2015 failliet verklaard. CROW is een van de initiatiefnemers geweest en betreurt de consequenties die dit met zich meebrengt voor gemeenten die lid waren van StadSPOORT.

Bent u op zoek zijn naar een nieuw kennispartner? Zijn actuele kennis en uitwisseling van ervaringen onmisbaar in uw dagelijks werk? CROW biedt een alternatief, zodat u in uw kennisbehoefte kunt blijven voorzien. 

Kennisnetwerk CROW Levende Stad

Het kennisnetwerk waar overheidsprofessionals kennis en ervaringen uitwisselen over de openbare ruimte. Contacten leggen met vakgenoten? Op de hoogte worden gebracht van het laatste nieuws op uw vakgebied? Deel uitmaken van een netwerk waar u terecht kunt met vakinhoudelijke vragen? CROW Levende Stad biedt het allemaal.
Meer informatie: www.levende-stad.nl

Kennisportaal iAMPro

Professionals die zich bezighouden met ontwerp, beheer en onderhoud kunnen terecht op kennisportaal iAMPro (Infrastructuur AssetManagement Professionals). Op dit digitale portaal verzamelen en borgen decentraal zij (zowel overheid als marktpartijen) kennis. Ze delen best practices en instrumenten en wisselen rechtstreeks ervaringen uit. Dit alles helpt hen kapitaalgoederen (assets) transparant, eenduidig en met inzicht in kosten, prestaties en risico’s te beheren. Van het opstellen van een strategisch beheerplan tot het uitvoeren van risicoanalyses.
Meer informatie: www.iampro-portaal.nl

Overige actuele en gevalideerde kennis

Een greep uit onze Online Kennismodules:


Heeft u vragen? Neem gerust contact op met onze klantenservice (klantenservice@crow.nl, 0318-695315).

Download
Bekijk hier alle informatie over dit tijdelijke aanbod.
Download