Onkruid en verhardingen

Onkruidwerende verhardingen en de inrichting van een duurzame openbare ruimte kunnen elkaar versterken. De duurzaamheid van de inrichting is niet alleen het voorkomen van groeiplaatsen van onkruid maar ook het kijken naar kansen om de onkruidwerendheid van verhardingen te verbeteren. Deze kansen gaan vaak hand in hand met de ambitie om een aantrekkelijke leefomgeving te realiseren.

Onkruidgroei

De groei van onkruid op verhardingen is al vele jaren stof voor veel discussie:

  • Burgers ergeren zich aan het groene straatbeeld.
  • Waterbeheerders en drinkwaterbedrijven krijgen te maken met de van de verharding afspoelende chemische bestrijdingsmiddelen.
  • Ontwerpers zien hun mooie ontwerpen soms verloederen door onkruid.
  • Beheerders zitten met hun handen in het haar, omdat zij met hun beheerbudget het gewenste straatbeeld niet kunnen realiseren.

 
Een preventieve aanpak is dus gewenst.

Onkruidbeheer op verhardingen

Deze preventieve aanpak houdt in dat verhardingen zo worden aangelegd dat ongewenste onkruidgroei veel minder kans krijgt, waardoor beheerders zonder chemische middelen het gewenste beeld op hun verhardingen kunnen realiseren. Dit alles met het oog op feit dat per november 2015 verhardingen in beginsel duurzaam moeten worden beheerd, zonder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Achtergrondinformatie

onkruidwerende verhardingBegin 2015 verschijnt een online catalogus met ontwerpvoorbeelden voor onkruidwerende verhardingen. Daarnaast kunt u de eindrapportages van het onderzoek naar duurzaam terreinbeheer en waterkwaliteit raadplegen.

 

Contact

Barbara Hasselaar - van Rijzewijk

Consulent

Bel of mail met