Openbare ruimte

CROW ondersteunt bij het beheer, het ontwerp en de inrichting van de openbare ruimte. CROW biedt daarvoor een breed scala aan kennisproducten en diensten voor beleidsmedewerkers, werkvoorbereiders, adviseurs, beheerders en ontwerpers bij onder andere overheden en adviesbureaus.


Goed ontworpen en beheerde openbare ruimten hebben een grote maatschappelijke meerwaarde en zijn efficiënt te onderhouden. CROW bundelt en ontwikkelt kennis die de ontwerper en beheerder in staat stellen succesvolle openbare ruimten te realiseren.

CROW biedt publicaties en leidraden

De kennisproducten worden aangeboden in de vorm van publicaties of digitale producten met richtlijnen, leidraden, standaarden, kostenkengetallen, checklists en praktijkcases. De onderwerpen bestrijken de gehele openbare ruimte, waaronder groen, wegen, boomveiligheid, onkruid, monitoring, beeldkwaliteit, klimaat, kabels en leidingen, verlichting, afvalbakken, integrale toegankelijkheid, luchtkwaliteit en parkeren.

Faciliteren van kennisuitwisseling

CROW faciliteert de kennisuitwisseling door het organiseren van het Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte, de bijeenkomsten van het Kennisnetwerk CROW Levende Stad, het verzorgen van cursussen en de digitale nieuwsbrief . Ook tijdens het Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte wordt volop kennis gedeeld.

Profiteren van elkaars kennis en ervaring

De kennisproducten voor de openbare ruimte komen tot stand met medewerking van een groot aantal werkgroepleden en adviseurs in heel Nederland. Daarmee profiteert iedereen van elkaars kennis en ervaring.

Tools

  • Kennismodule Onkruid en verhardingen Abonnement Factsheets geven inzicht in kansen bij planontwikkeling, kansen bij technisch ontwerp en beheer en verankering in beleid en proces. Meer informatie
    € 49,00 ex. BTW
  • Abonnement gebruik iAMPro Abonnement Het kennisportaal iAMPro (infrastructuur AssetManagement Professionals) helpt organisaties assetmanagement toe te passen in de praktijk. Meer informatie
    € 0,00 ex. BTW
  • Kennismodule Beeldkwaliteit Openbare Ruimte Basis Abonnement Veel Nederlandse beheerders van openbare ruimten gebruiken beeldkwaliteit om ambitieniveaus te formuleren en beeldbestekken in de markt te zetten. De beeldmeetlatten - met foto’s, beschrijvingen en prestatie-eisen - maken het mogelijk om inzichtelijk te communiceren met bestuurders, gebruikers en uitvoerders van het onderhoud. Met de Online Kennismodule  Beeldkwaliteit openbare ruimte beschikt u zowel over de meetlatten die staan in Kwaliteitscatalogus openbare ruimte als over de beeldmeetlatten die de kwaliteit van ov-omgevingen en ov-voertuigen meten. Meer informatie
    € 119,00 ex. BTW
Meer tools

Publicaties

Meer publicaties