Infrastructuur

Ontwerp, aanleg en beheer van weginfrastructuur zijn drie onlosmakelijk verbonden elementen die samen de kwaliteit bepalen voor de weggebruiker. Samen bepalen ze ook de kosten die wegbeheerders moeten maken om de weg beschikbaar en veilig aan de weggebruikers aan te kunnen bieden.

CROW biedt al ruim 25 jaar kennisproducten en tools aan op het gebied van ontwerp, aanleg en beheer van weginfrastructuur. Deze producten komen tot stand in commissies en werkgroepen waarin alle belanghebbenden en de benodigde expertise samenkomen. Dit leidt tot praktisch toepasbare en breed gedragen producten. De commissies en werkgroepen vormen samen met de tweejaarlijkse Infradagen en andere kennisbijeenkomsten hét platform voor wegbouwkundig en wegbeherend Nederland.

Tools

Meer tools

Publicaties

Meer publicaties