Aanbesteden

Aanbesteden is het proces om te komen tot de keuze voor een onderneming om een opdracht (werk, levering of dienst) uit te voeren. Het verlenen van de opdracht aan een onderneming wordt gunning genoemd. Gunning dient aan de hand van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) te geschieden.

EMVI is sinds de inwerkingtreding van de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 (vanaf 1 juli 2016) een overkoepelende term geworden voor drie gunningsmethoden:

 • beste prijs-kwaliteitverhouding
 • laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit
 • laagste prijs

CROW ondersteunt en stimuleert opdrachtgevers en ondernemingen (aannemers en adviesbureaus) om  kennis rondom aanbestedingen uit te wisselen en praktisch toepasbaar te maken met producten en diensten die betrouwbaar zijn en draagvlak hebben binnen de sector. CROW draagt daarmee bij aan het professionaliseren van het opdrachtgever- en opdrachtnemerschap. Dit resulteert in een betere relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en lagere faalkosten en administratieve lasten.
 

Praktisch toepassen

CROW helpt de sector bij het praktisch toepassen van aanbestedingsvraagstukken. Voorbeelden hiervan zijn het gunnen op basis van kwaliteit en prijs met behulp van EMVI – Gunnen op Waarde, het inzetten van de CO2-prestatieladder en het toepassen van  Past Performance. Voor het contracteren, aanbesteden en uitvoeren van projecten biedt CROW een groot aantal tools en kennisdocumenten binnen het platform CROW ProContract.
 

Adviesraad en beheerraad

Om de betrokkenheid tussen CROW en de infrasector te formaliseren, zijn twee raden op het gebied van aanbesteden en contracteren geïnstalleerd. Dit zijn de Adviesraad en Beheerraad voor aanbesteden en contracteren.
 

Tools

 • Kennismodule Aanbesteden Abonnement Deze kennismodule bevat de 'Praktijkgids aanbesteden voor professionals', die u ondersteunt in de stappen van het aanbestedingsproces van een geïntegreerd contract. Meer informatie
  € 49,00 ex. BTW
 • Abonnement gebruik CO2 prestatieladder Abonnement De CO₂-Prestatieladder is een instrument voor aanbesteders om vorm en inhoud te geven aan duurzaamheid. Daarnaast stimuleert het bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen tot CO2-bewust handelen. Meer informatie
  € 559,00 ex. BTW
Meer tools

Publicaties

Meer publicaties
Vragen?

Ad van Leest

Hoofd Aanbesteden en Contracteren

Bel of mail met
 • 0318695304
 • Ad.vanLeest@crow.nl
 • Ad van Leest