Thema's

Onze kennis, ervaring, producten en diensten verdelen we in zes thema's. Op deze manier vindt u snel de informatie die u nodig heeft. De thema's zijn:

Aanbesteden
Hier vindt u alles over o.a. EMVI: Gunnen op waarde, de CO2-Prestatieladder en duurzaam inkopen.
Openbare Ruimte
Hier vindt u alles over beheer en onderhoud, ontwerp en inrichting, en CROW Levende Stad.
Contracteren
Hier vindt u alles over o.a. RAW, risicomanagement, SSK,  en VISI.
Verkeer en Vervoer
Hier vindt u alles over o.a. collectief vervoer, parkeren, wegontwerp, fietsen, CROW-KpVV en CROW-Fietsberaad.
Infrastructuur
Hier vindt u alles over ontwerp en aanleg, wegbeheer en gladheidsbestrijding.
Werk en Veiligheid
Hier vindt u alles over kabels en leidingen, mechanisch straatwerk, werken in verontreinigde grond, en werk in uitvoering.

Werkgroepen

Binnen ieder thema zijn er werkgroepen. Hierin werken onze professionals samen met externe experts van de overheid en uit het bedrijfsleven. De leden van de werkgroepen delen hun kennis met elkaar en werken aan slimme en praktische oplossingen voor vraagstukken in infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer.

Contact

CROW

Algemene informatie

Bel of mail met
  • 0318-695300
  • klantenservice@crow.nl
  • CROW
Twitter Volg ons