Landelijk Congres Doelgroepenvervoer

 • Datum: 31-01-2019
 • Productgroep: Thema bijeenkomst
 • Soort: Gratis

Op 31 januari 2019 organiseert CROW-KpVV het Landelijk Congres Doelgroepenvervoer: dé kennis- en ontmoetingsplek voor professionals die werkzaam zijn in binnen het doelgroepenvervoer.

 
Gratis
31-01-2019, Stadion Galgenwaard - Utrecht
 • In 2018 hebben we de thema’s doelgroepenvervoer en openbaar vervoer bijeengenomen in een groot congres. Een mooie samenvoeging van thema's waarin professionals elkaar hebben gevonden. Dit jaar organiseren we weer twee separate congressen, zoals u dit van ons gewend bent: het Landelijk Congres Doelgroepenvervoer op 31 januari 2019 (en op 11 april de OV-Netwerkdag). 

  Tijdens het doelgroepenvervoer-congres hebben we uiteraard weer inspirerende sessies waarin u hoort wat er speelt op het gebied van doelgroepenvervoer en is er mogelijkheid om ervaringen te delen met collega's en vakgenoten. 

  Programma

  Om 10.00 uur begint de dag met een plenaire opening. De dag eindigt om 16.15 uur met aansluitend een netwerkborrel. Kortom, deze dag wilt u niet missen!

  Onderstaande onderwerpen zullen in ieder geval op het programma staan:

  •    Probeer zelf de kostenberekeningstool.
  •    Ga in debat over de voor- en nadelen van de regiecentrale.
  •    Waarom gaat het leerlingenvervoer nooit soepel bij de overgang van een contract?
  •    Hoe kunnen we openbaar- en doelgroepenvervoer met elkaar integreren?
  •    En nog veel meer...

  Aan het programma wordt nog hard gewerkt. Bekijk de laatste update in de tab Programma. 
   

 • Globaal programma

  09.15-10.00 Ontvangst & Registratie
  10.00-10.30 Opening en korte plenaire sessie
  10.45-11.45 1e ronde workshops en kenniscafés
  12.00-13.15 Lunch
  13.30-14.30 2e ronde workshops en kenniscafés
  14.45-15.45 3e ronde workshops en kenniscafés
  16.00-16.15 Plenaire afsluiting
  16.15-17.00 Netwerkborrel


  Workshoprondes

  In elke workshopronde kunt u kiezen uit meerdere workshops, een luistersessie, een demonstratie van de Kostenberekeningstool Doelgroepenvervoer en de ervaarsessie. 

  • De workshop zijn klein en interactief. 
  • De luistersessie is een presentatie.
  • De demonstratie over Kostenberekeningstool Doelgroepenvervoer komt elke workshopronde terug, dus deze kunt u op 3 tijden volgen. 
  • Tijdens de ervaarsessie kunt u ervaren hoe het is om vervoerd te worden. Omdat er beperkte ruimte (10 personen) is, wordt deze sessie in alle workshoprondes herhaald.  
 • U kunt zich inschrijven via de groene knop.

  Goed nieuws!
  Eerder hebben we een toegangsprijs van 99 euro excl btw. gecommuniceerd om het congres kostendekkend te financieren. Het is ons gelukt om aanvullende financiering te vinden. Hierdoor kunnen we het congres gratis aanbieden voor niet-commerciële partijen. Aan commerciële partijen vragen we wel een toegangsprijs van € 99,-. (deze prijs wordt ook gefactureerd bij no show*). Mocht u al betaald hebben en behoort u tot een niet-commerciële partij, dan wordt het bedrag teruggestort.

  *Voor afmeldingsbeleid lees de voorwaarden. 

 • Voor inhoudelijke vragen over dit congres kunt u contact opnemen met Carola Prins (carola.prins@crow.nl) of Marcel Sloot (marcel.sloot@crow.nl). 
 • Hieronder vindt u de workshops voor zover al bekend. Onderstaande wordt de komende weken verder aangevuld.  

  Workshops

  Workshop: Regiemodel ‘The next step’
  - Guy Hermans (CROW)        
  In Nederland zijn meer dan tien regiemodellen actief. Waarvan een groot deel de afgelopen jaren is gestart met als doelen bijvoorbeeld: bijdrage leveren aan de overstap naar openbaar vervoer, vergroten van de efficiency en duurzaamheid van het vervoer. Samen met enkele van hen (centrales en beheerorganisaties) verkennen we de ervaringen tot nu toe: wat ging goed, wat kan en moet beter? Ook vertellen zij meer over de volgende stappen die noodzakelijk zijn. Daarbij komt zeker de vraag voorbij wat zij van gemeenten verwachten de komende tijd. 

  Workshop: Contractmanagement - een kwestie van samenwerken!
  - Koen Idzenga (adviseur)
  Opdrachtgevers besteden veel tijd en energie aan de aanbesteding van het doelgroepenvervoer. Terecht, want tijdens de aanbesteding worden de voorwaarden gecreëerd voor succesvol doelgroepenvervoer voor een lange periode. Maar na de succesvolle afronding van een aanbesteding ben je er nog niet. Er is nog geen (taxi)bus(je) gaan rijden, er worden nog geen reizigers vervoerd en de beloften moeten nog waar worden gemaakt. Hier komt het belang van goed concessiemanagement om de hoek kijken. Opvallend genoeg is dat juist gedurende de uitvoering van het contract de intensiteit van de bemoeienis van de opdrachtgever vaak afneemt. Is dit logisch, of zou dit anders moeten?
   
  Workshop: Zero Emissie Doelgroepenvervoer
  - Alex Mink (GNMI)
  Er is een bestuursakkoord en een convenant om toe te werken naar Zero Emissie in het doelgroepenvervoer in 2025. In deze workshop laten we zien welke acties inmiddels ondernomen zijn in het kader van zero emissie doelgroepenvervoer en welke acties de deelnemers van de workshop kunnen nemen om een bijdrage te leveren aan zero emissie in het doelgroepenvervoer.

  Brainstorm: MaaS en Doelgroepenvervoer
  - Marcel Sloot en Marco van Burgsteden (CROW) 
  MaaS (Mobility as a Service) staat stevig in de schijnwerpers als het gaat om nieuwe mobiliteitsdiensten. De verwachtingen zijn hoog gespannen maar zijn die terecht? En biedt MaaS ook kansen voor het doelgroepenvervoer? Met deze vragen, en ongetwijfeld nog vele andere, gaan we samen met u in een brainstorm aan de slag.

  Workshop: Kostenberekeningstool Doelgroepenvervoer
  - Carola Prins en Christine Witman (CROW)
  CROW heeft eind 2018 de kostenberekeningstool uitgebracht. Met deze tool kun je als opdrachtgever een indicatie berekenen van de kostprijs van het doelgroepenvervoer. In deze workshop mag je de tool zelf uitproberen. Er is per ronde ruimte voor tien personen om achter de laptop te kruipen en de tool uit te proberen. Deze workshop wordt in alle drie rondes herhaald, omdat er beperkt plaats is. 
  Meer informatie over de tool.

  Luistersessies

  Luistersessie: Hoe creëren we voor iedereen gelijke (toegankelijkheids)kansen?
  - Frans Bekhuis (CROW)
  Toegankelijkheid en de mogelijkheid om je te verplaatsen wordt als een belangrijke voorwaarde gezien voor deelname aan de samenleving. Hieraan valt nog veel te verbeteren, niet alleen aan voertuigen, haltes en stationslocaties, maar ook bijvoorbeeld aan specifieke reizigerswensen zoals goede reizigersinformatie en looproutes in de openbare ruimte. Niet alleen om een samenleving te creëren die de ruim twee miljoen personen met een beperking in staat stelt om zelfstandiger aan de samenleving deel te nemen maar ook om in te spelen op de toenemende vergrijzing van Nederland. Met de vaststelling van het VN-verdrag “Rechten voor mensen met een beperking” in 2016 wil Nederland werk maken om mensen met een beperking dezelfde kansen te bieden als andere burgers, bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit en openbare ruimte.

  Luistersessie: Woordenboek Reizigerskenmerken
  - Jeroen van Neer (Publiek Vervoer) en Martijn Radstake (Zuuver)
  CROW heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een Woordenboek Reizigerskenmerken opgesteld. In dit woordenboek staan definities voor hulpmiddelen die reizigers mee moeten nemen bij het vervoer, beperkingen van reizigers waarmee vervoerders rekening moeten houden tijdens het vervoer en extra hulp die reizigers nodig hebben. Bij het maken van dit Woordenboek zijn gebruikers, vervoerders en opdrachtgevers betrokken. Het is van groot belang dat dit Woordenboek landelijk gebruikt gaat worden. Deze luistersessie is het begin van een landelijke uitrol.

  Ervaarsessies

  Tijdens de ervaarsessie kunt u ervaren hoe het is om vervoerd te worden als rolstoelgebruiker. Hoe kom je het gebouw uit, hoe begeleidt de chauffeur je en hoe wordt je vastgezet voor vervoer? Je ondervindt het tijdens het congres. Omdat er beperkte ruimte (10 personen) is, wordt deze sessie in alle drie workshoprondes herhaald. De ervaarsessie wordt mede mogelijk gemaakt door Noot. Noot heeft zich gespecialiseerd in groepsvervoer en rolstoelvervoer. Dagelijks komt u ons tegen in heel Nederland, met kinderen, ouderen en mensen met een beperking.

 • We zitten weer in:

  Stadion Galgenwaard
  Herculesplein 241
  3584 AA Utrecht

Congressen en bijeenkomsten
ma t/m vrij 08.00 uur tot 16.30 uur

Volg het laatste nieuws

Twitter: @verkeer_vervoer en #dgv2019.

Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven