Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

De balans tussen bomen, wegen en veiligheid

Kunnen we bomenrijen langs gebiedsontsluitingswegen buiten de bebouwde kom behouden? Of moeten deze, volgens de richtlijnen, verdwijnen om de verkeersveiligheid te vergroten? Een toelichting over CROW-richtlijnen en de balans tussen bomen, wegen en verkeersveiligheid.

Richtlijnen en maatwerk

De ontwerprichtlijnen van CROW dienen als uitgangspunt bij het ontwerp van wegen in Nederland. De richtlijnen zijn standaardoplossingen die gebaseerd zijn op fundamenteel onderzoek en ervaringen uit de praktijk. Iedere weglocatie heeft echter zijn eigen lokale randvoorwaarden. De richtlijnen worden dan als uitgangspunt genomen voor het leveren van maatwerk, passend in de omgeving van de weg. Dit wordt ook wel ‘lokaal specifiek ontwerpen’ genoemd.

Herkenbaarheid vergroot de veiligheid

Herkenbaarheid van het type weg blijft gegarandeerd als maatwerkoplossingen zijn gebaseerd op de richtlijnen. Is een weg herkenbaar? Dan weet de verkeersdeelnemer op welk soort weg hij zich bevindt, wat hij op die weg kan verwachten en welk rijgedrag van hem verwacht wordt. Herkenbaarheid vergroot de verkeersveiligheid. 

Afweging factoren en afwijken van richtlijnen

De ontwerper maakt, bij het opstellen van een wegontwerp, een afweging tussen verschillende factoren zoals verkeersveiligheid, doorstroming van het verkeer, het behoud van bomen en inpassing van de weg in het landschap. De complexiteit van deze afweging wordt vergroot doordat bijvoorbeeld bomen enerzijds obstakels zijn (invloed op de verkeersveiligheid).

Anderzijds kunnen zij ook het verloop van de weg accentueren (verbeteren veiligheid en doorstroming). Het is mogelijk om af te wijken van de richtlijnen die hiervoor gelden. Het is dan wel verstandig om deze besluiten goed te onderbouwen en te documenteren, om bij eventuele juridische claims (bijvoorbeeld na een ongeval) goed voorbereid te zijn.

Het gaat dus om de juiste balans

Als basis voor het bepalen van obstakelvrije zones langs wegen buiten de bebouwde kom hanteren wegbeheerders en wegontwerpers de richtlijnen uit het Handboek wegontwerp 2013 (deel: Gebiedsontsluitingswegen). In deze richtlijnen wordt uitgegaan van een obstakelvrije zone van minimaal 4,50 meter naast de weg. Zoals aangegeven, gaat het niet om het massaal weghalen van bomen, maar om het vinden van de juiste balans: het maken van een afweging tussen verschillende factoren.

Meer weten?

Meer informatie en kennis over richtlijnen, bomen, wegen en (verkeers-)veiligheid treft u aan in onderstaande bronnen. Heeft u vragen? Neem dan contact op met John Boender, programmamanager Verkeer en Vervoer bij CROW (john.boender@crow.nl).
 

Terug naar 'Verkeersveiligheid'
Submenu openen

De balans tussen bomen, wegen en veiligheid

Scroll naar boven