Wegbeheer

Voor het in stand houden van een kwalitatief goed wegennet is een deskundig beheer noodzakelijk. Visuele inspecties en objectieve metingen helpen om de kwaliteit van de weg in kaart te brengen. Aan de hand daarvan bepaalt u welke maatregelen nodig zijn.

Drie stappen

In het beheerproces van openbare ruimte en wegen zijn drie stappen te onderscheiden. Het betreft:

  1. Vaststellen van de gewenste kwaliteit
  2. Berekenen van de kosten
  3. Toezicht op de uitvoering

Kwaliteit: visuele inspecties

Om vast te stellen of kwaliteit van de wegen voldoet aan de wensen en veiligheidseisen, kunt u gebruik maken van de visuele inspecties. Deze vormen een belangrijk onderdeel van de door CROW ontwikkelde wegbeheersystematiek. U legt hiermee op objectieve wijze de ernst en omvang van schade vast aan asfalt, elementen- en betonwegen.

Kosten: rationeel Wegbeheer

Het handhaven van het gewenste kwaliteitsniveau vraagt door de sterk groeiende verkeersbelasting steeds grotere bedragen. Een rationeel wegbeheersysteem helpt de wegbeheerder om financiële middelen te verkrijgen en het geld zo effectief mogelijk te benutten.

Uitvoering: onderhoudstechnieken

Wegbeheerders hebben de taak om het wegennet in goede staat te houden. Zij moeten daarbij keuzes maken over gewenste kwaliteit en beschikbaar budget. Met verschillende onderhoudstechnieken kan de kwaliteit van het wegennet weer op peil worden gebracht. De verschillende publicaties van CROW kunnen hierbij van pas komen
 

Vernieuwing Systematiek Wegbeheer

De wegbeheersystematiek is door de jaren heen geëvolueerd. Begon het met ad-hocbeheer, later kwam rationeel beheer en nu bevinden we ons in het tijdperk van assetmanagement en snelle technologische ontwikkelingen. De tijd is aangebroken om de beheersystematiek te moderniseren, uit te breiden met de werkwijze van assetmanagement en tegelijkertijd eenvoudiger in het gebruik te maken. Het eindresultaat moet zodanig zijn dat zowel doorgewinterde assetmanagers/beheerders als sporadische gebruikers er gebruik van kunnen maken. 


Het doel is om een assetbeheersystematiek te ontwikkelen met daarin een specifieke uitwerking voor de verhardingen. Tegelijkertijd wordt de verbinding gezocht met andere beheerdisciplines, met verschillende typen onderhoud en met wensen uit verschillende soorten organisaties. Hiervoor zijn drie trajecten gedefinieerd:

  1. Opbouwen van een globale assetbeheersystematiek, de basis. Gereed eind 2016.
  2. Uitdiepen van enkele specifieke onderwerpen. Gereed medio 2017.
  3. Detailuitwerking van de nieuwe assetbeheersystematiek voor verhardingen. Gereed eind 2017.

Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven